Er det Tangestryget, der er latterligt?

18. juni 2019, 10.45

TangeI en artikel fra et pressemøde i Ans 12. juni er direktør René Birch, fra Birch Ejendomme A/S, citeret for denne udtalelse om Foreningen til Bevarelse af Tange Søs forslag om at anlægge et kort, slynget omløbsstryg ved Tangeværket, Tangestryget kaldet:

»Men det forslag er jo helt latterligt. At man vil ofre fem procent af søens vand på et stryg. Havde man villet ofre 25 procent eller mere, så havde det set anderledes ud.«

Hvor René Birch har de fem procents vandføring fra, aner jeg ikke. Men jeg kan oplyse, at det fine ved det foreslåede stryg, er, at vandmængden skal variere efter årstiderne og efter vandrefiskenes opgangsperioder. Så nogle gange vil vandføringen måske kun være fem pct. af Gudenåens gennemsnitlige 22 kubikmeter vand i sekundet, andre gange 10 eller helt op til 15 pct.

Søforeningen har brugt ca. 100.000 kr. på at få en anerkendt ferskvandsbiolog til at beskrive Tangestryget i detaljer, og den pågældende biolog mener, at det vil kunne honorere kravene i EU’s vandrammedirektiv. Søforeningens formand, Jarl Gorridsen, er hovedarkitekten bag forslaget, og han har gjort dette projekt til søforeningens Plan A til sikring af både Tange Sø og af Tangeværkets fortsatte kommercielle drift. For det er han forpligtet på af søforeningens egen formålsparagraf.

Viborg Kommune har haft forslaget til vurdering og har besluttet at oversende det til Naturstyrelsen med anbefaling. Her ligger det nu og afventer, at de statslige eksperter forholder sig kritisk til det.

Det er dette forslag, som René Birch kalder latterligt. Under pressemødet, som jeg også var inviteret til, understregede René Birch ellers, at han ingen særlig faglig indsigt har om hydrologiske forhold i Gudenåen og Tange Sø. Når spørgsmålene til ham om detaljerne i hans planer vedrørende opkøb af Gudenaacentralen blev en smule nærgående, bedyrede René Birch afvæbnende, at han skam kun har en uddannelse som mejerist. Selv ved han intet om sø, å og værk.

Men altså lige når det gælder Tangestryget er Rene Birch åbenbart en troværdig ekspertkilde?

Det var i hvert fald store ord i juni af en mejerist. Og avisens journalist, Rasmus Viuff, lappede det i sig som en katten sødmælk. Viuff har ellers fået tilsendt et eksemplar af forslaget.

Men endnu en gang har vi at gøre med selvbestaltede »eksperter«, der i iveren for at fremme egne dagsordener slynger om sig med påstande om dette og hint vedrørende Gudenåen, Tange Sø og Tangeværket.

Spørgsmålet er derfor: Hvem er det i grunden, der er latterlig her?