Danmark tilbage på sporet

27. februar 2021, 08.05

REDNINGSAKTION Danmark står overfor en redningsaktion. Socialismen har fået et alvorligt tag i Danmark. 3 millioner voksne er afhængige af de offentlige kasser. 2,2 millioner på overførselsindkomster, 800.000 ansat i det offentlige. Tredobling på 50 år. Der er nu 1,5 millioner mennesker tilbage i det private erhvervsliv, som skaber værdierne for 6 millioner. Befolkningen kan nu stemme sig til andres penge, såsom »Arne-pension«, corona-hjemsendelse af offentligt ansatte på fuld løn samt gave-udbetalinger til borgere på overførselsindkomster. Det danske velfærdssamfund kan være historie om få årtier.

Danmark kan reddes. Det kræver vi reducerer det offentlige statsapparat og udliciterer opgaverne til erhvervslivet. Det gælder uddannelse, sundhed, ældrepleje, børnepasning, forsyningsvirksomhed og administration. En privatisering hvor borgerne selv, eller det offentlige, alene står som indkøber, vil betyde produktivitetsstigninger og besparelser. Det vil forøge samfundets velstand til glæde for alle. Samtidig frigives arbejdskraft til andre brancher.

En redning kræver også et opgør med den formynderiet. Politikerne bestemmer hvornår du kan pensioneres? Hvor meget du må få i pension? Hvem der har ret til tidlig pension og hvem der må »føle sig nedslidt«? De bestemmer, hvordan du skal opføre dig og behandles, når du er ledig fra arbejdsmarkedet? Og; hvilken grunduddannelse du kan give dine børn og hvilke pasningstilbud du kan modtage?

Formynderiet sker ved brug verdens højeste skattetryk. Fra mandag til onsdag eftermiddag arbejder vi for de offentlige kasser. Skatten forhindrer borgerne i selv at spare op til pension eller andre arbejdsfri perioder. Skatten forhindrer borgerne i at træffe frie skolevalg for deres børn eller frie plejetilbud når de bliver ældre.

Danmark som verdens socialkontor er også årsag til at velstand ødelægges. Kontoret skal lukkes. Vi skal være et åbent og imødekommende land som tiltrækker nyttig og ressourcestærk indvandring. Mennesker som kommer fordi de vil yde en indsats i vores virksomheder, og fordi de værdsætter vores fri og moderne kultur. En stor andel af mellemøstlige indvandrere og deres efterkommere er på offentlig forsørgelse, og en stor andel er kriminelle. Danmark har fejlet sin integration. Socialisterne har fejlet i deres stræben efter en multikultur baseret på muslimske lande. Den politiske ideologi, såvel som religionen Islam, med indbygget underkastelse og tvang, er et dårligt mix med den danske kultur. Udenlandske kriminelle og klienter skal hjemsendes.

For at komme tilbage på sporet, skal vi erkende, at det private erhvervsliv skaber vores fælles velstand. Udveksling af varer og tjenester har i årtusinder skabt samfundsudvikling og sammenhængskraft mellem mennesker og ført os fra krig, armod og stagnation til fred, frihed og velstand. Stærk organisering blandt medarbejdere og stigende efterspørgsel efter arbejdskraft har historisk ført til en fornuftig fordeling af velstanden. Nu er det ødelagt. Størsteparten af vores velstand ødelægges ved konfiskation gennem skatter. Det skal stoppes. Skatterne skal markant ned på både indkomster og selskaber. Erhvervslivet skal sættes frit og borgernes frihed og selvbestemmelsesret skal genetableres. Mindre stat. Mere menneske.