- Kom og snak om de store udfordringer, Astrid Krag

17. januar 2020, 13.08

Foto: Martin Ballund

SOCIALOMRÅDET Kære Astrid Krag. Jeg har sendt dig en invitation til dialog om de store udfordringer, vi har på socialområdet i Silkeborg kommune - ja i det ganske land.

Du har desværre ikke tid til at komme lige nu. Men jeg synes, det er VIGTIGT, så vi kan drøfte og finde løsninger på de problemer, vi har i kommunerne.

Der er stramme budgetter, og det er ikke blevet bedre af den stramning, der har været i mange år. Der har været underfinansiering af de kommunale budgetter i lang tid, som den borgerlige regering har stået for.

Nu er der jo så afsat flere penge til velfærden i forbindelse med den nye finanslov. Og det i sig selv er jo et skridt i den rigtige retning.

Men det er ikke ensbetydende med, at behovet for hjælp stopper. Vi skal ikke »bare« have flere penge, men også tænke på andre måder. Udnytte de resurser vi har fornuftigt og konstruktivt - og det synes jeg, at vi er godt på vej med i Silkeborg kommune. Vi er ikke forskrækket i forhold til at gentænke allerede eksisterende initiativer og arbejdsgange. Meeeeeeen ... Der skal også kigges på - lovgivningen.

Der er brug for mere smidige overgange fra ung til voksen eller for den sag at bliver pensionist (for sårbare borgere lever også længere end tidligere) - loven er for snæversynet.

F.eks. når en sårbar borger fylder 67 år, bortfalder den statsrefusion, som kommunen har fået på en borger - den skal så findes andre steder i budgettet.

Det skal ikke være en kamp for de sårbare borgere, bare fordi de bliver myndige eller pensionister. Dagen starter jo ikke på ny pga. det.

De retskrav, hjælpemidler og andre ydelser eller udfordringer, de har, ændrer sig jo ikke bare hen over natten.

Der skal være lydhørhed og flere muligheder for de pårørende i de involverende processer/overgange, mere end der er i dag. De pårørende ved oftest bedst i forhold til den enkelte. Så den inddragende proces, eller håndholdte indsats, skal være mere tydelig og tages mere alvorligt, end den bliver i dag.

Og så skal vi have tilliden tilbage til det system, som er sat i verden for at hjælpe, tilliden tilbage til de medarbejder, som virkelig brænder for at hjælpe. Vi skal skabe rum og plads til den enkeltes faglighed.

For hvis man som sårbar borger eller pårørende ikke har tillid, eller hele tiden føler, man bliver kastet rundt i systemet, så tager ting længere tid. Alt for mange afgørelser skal gøres om eller gentænkes. Det skaber en frustration på begge sider af skrivebordet. Både for den enkelte medarbejder, sårbare borgere eller de pårørende.

Så kære Astrid Krag, vi har brug for mere handling lige nu og her. Jeg vil se frem til den dag, vi mødes - gerne hurtigt, og kan få talt om de udfordringer, vi står med i kommunerne.