Ny bane Silkeborg - Aarhus

Udgivet:23. september 2022, 10.43

Læsetid:2 minutter

Af Poul Erik Rohde. I.P. Jacobsens Vej 7 Silkeborg

JERNBANE Jeg deltog 20. februar i Banedanmarks orientering om planerne for en ny jernbane mellem Silkeborg og Aarhus. Baggrunden for planerne er følgende:

Den 28. juni 2021 blev der indgået en national aftale mellem regeringen (S), V, DF, SF, R, Ø, C, NB, LA , Å og K om Infrastrukturplan 2035. Den 11. maj 2022 trådte Nye Borgerlige ud af forliget, og partiet er dermed ikke længere en del af aftalen.

I aftalens projektoversigt vedrørende »en styrket kollektiv transport« nævnes blandt andet følgende:

- Ny jernbane mellem Aarhus og Silkeborg: Der gennemføres anlæg af en ny enkeltsporet jernbane mellem Aarhus og Silkeborg. Projektet har en skønnet anlægsudgift på 2.197 mio. kr.

- Opgradering af overkørsel 56 i Silkeborg: Der gennemføres en opgradering af overkørslen ved Christian d. 8.s Vej i Silkeborg med henblik på at skabe en niveaufri krydsning mellem jernbanen og vejen. Projektet har en skønnet anlægsudgift på 267 mio. kr.

Læs også
<span>Banedanmark:</span> Stor udfordring at grave jernbanen ned <span>Banedanmark:</span> Stor udfordring at grave jernbanen ned
Læs også:
Banedanmark: Stor udfordring at grave jernbanen ned
Det er et meningsløst spild af skatteydernes penge, og den person, der fik jernbaneprojektet sneget ind i infrastrukturplanen burde skamme sig

Banedanmark redegjorde på mødet sagligt for jernbaneprojektet ud fra det kommissorium, man havde fået af Trafikstyrelsen. Herunder fremhævedes den tidsbesparelse, der kunne opnås i forhold til den nuværende bane over Skanderborg; Fra 40 minutter til 26 minutter. Altså 14 minutter hurtigere. Dette dog kun under den forudsætning, at der ikke blev indlagt flere stop end det ene planlagte i Galten. Jeg vil dog forvente, at der fremkommer ønske om en station fra flere af byerne langs ruten, for eksempel Hårup (evt. Sejs/Svejbæk), Låsby, Harlev, Brabrand og Aabyhøj, hvormed tidsgevinsten går aldeles fløjten.

Læs også
Nye linjeføringer af jernbane kommer i spil Nye linjeføringer af jernbane kommer i spil
Læs også:
Nye linjeføringer af jernbane kommer i spil

Der blev stillet mange spørgsmål til jernbaneprojektet, men ét kunne ikke besvares: Hvem havde fået idéen, og hvordan var den kommet med i infrastrukturplanen? Jeg har en mistanke, som jeg dog vil undlade at lufte her.

Om det for silkeborgenserne vigtigste projekt, overkørsel 56, blev det nævnt, at forudsætningerne havde ændret sig siden Trafikstyrelsens forundersøgelse i 2016, blandt andet med tilkomsten af Nordskovvej. Banedanmark kunne ikke redegøre for en konkret plan, men understregede, at projektet ville medføre omfattende anlægsarbejder. Måske vil det slet ikke være muligt at gennemføre det på grund af de aktuelle højdeforskelle.

Jeg bliver så træt, når jeg ser store summer brugt på aldeles overflødige projekter, hvor andre dele af samfundet har stort behov for flere ressourcer.

For mig handler det ikke om »velfærd eller skattelettelser« eller noget helt tredje, men om at bruge de penge, der er, bedre og mere fornuftigt. På samme måde som hjemme i mit private husholdningsbudget.

2,2 milliarder - og det bliver med garanti dyrere - for en jernbane til Aarhus, hvor den opreklamerede tidsgevinst på 14 minutter næppe er holdbar. Det er et meningsløst spild af skatteydernes penge, og den person, der fik jernbaneprojektet sneget ind i infrastrukturplanen burde skamme sig.

Læs også
Hvilken linjeføring foretrækker du? Hvilken linjeføring foretrækker du?
Læs også:
Hvilken linjeføring foretrækker du?

Indlæser debat