Helhedsplanen for Søholt - the missing link

2. juli 2020, 13.10

Foto: Jakob Stigsen Andersen

ATLETIKARENA Et stort sammenhængende område med stisystemer, boldbaner og specialindrettede faciliteter til sport på både amatør- og eliteplan. Det er en perfekt ramme for rigtigt mange af byens borgere fra morgen til aften.

Silkeborg Atletikklub vil gerne sende stor ros til det udvalg, som har arbejdet på at formulere både visionen for området og for at skabe grundlaget for udvikling af et sportscentrum, som byens borgere kan være stolte af. Udvalget fortjener stor ros for resultatet, men også for den inkluderende tilgang og dialog der er varetaget i forhold til såvel den organiserede idræt som øvrige interessenter omkring Søholt.

Der er tænkt mange gode tanker om fællesskab, tryghed og mangfoldighed. Der bliver plads til eliteidræt og til leg og bevægelse på et mere uformelt plan. Dette kan ske fra øst til vest langs det centrale stræde, som forbinder to markante eksisterende faciliteter - Jysk Park og Silkeborg Atletikstadion.

Ud over stisystemet, det besluttede svømmecenter og erstatning for omklædningen til fodboldspillerne, peges der i oplægget ikke på nye konkrete faciliteter. Det vil bero på en politisk prioritering.

Der lægges dog op til nogle kriterier for, hvad nye faciliteter skal kunne byde på. De skal være unikke, specialindrettede og tilgængelige for alle. Der skal være tale om kloge kvadratmeter, så flere kan bruge dem - uden at der gås på kompromis med kvaliteten af facilitetens primære anvendelse.

En atletikarena, som har stået øverst på Silkeborg Atletikklubs ønskeseddel i flere år, er et godt eksempel på kloge kvadratmeter, som er specialindrettet og kan bruges af andre.

Ud over at mange aktive i byens foreninger kan løbetræne, skaber indretningen af en sådan arena et helt unikt grundlag for ældre- og handicapidræt, der er plads til at byens elever og studerende kan boltre sig, og den kan anvendes af alt fra Elite Silkeborg til kommunens dagtilbud og Idræt om Dagen. Idrætsgrene - der som atletik - ikke egner sig til et trægulv på 40 x 20 meter kan afvikles i vintermånederne i tørvejr.