Nekrolog: En flittig, dygtig og omsorgsfuld mand

Verner Pedersen drev gennem mange år landbrug på Hedehusvej ved Gjessø. De seneste år havde han også den glæde at få datteren og svigersønnen til naboer

18. december 2019, 12.30

Verner Pedersen var glad for samværet med andre mennesker. Han var rigtig god til at snakke og lytte, og det var drevet af ægte interesse for den, han snakkede med.

NEKROLOG: Verner Pedersen fra Løgager ved Gjessø er død, 93 år gammel. Dermed er livet slut for en flittig, dygtig og altid interesseret og omsorgsfuld mand, far, bedstefar og oldefar. Det er kun tre måneder siden, han måtte overlade den fulde pasning af sit hønsehold til datteren og svigersønnen i bevidstheden om, at helbreddet var blevet alt, alt for slidt. Da Verner samtidig var en stolt og ærlig mand, erklærede han åbent, at nu var nok nok, og at han var forberedt på, at han snart skulle herfra.

Netop Verners høns og æg var i generationer en fuldstændig integreret del af Verners liv og var også et fast samtaleemne, når man var sammen med Verner. Oprindeligt var der en god del økonomisk drivkraft bag hans hønseopdræt og æggesalg, men med årene handlede hans faste ugentlige ture med æg til faste kunder i højere grad om at komme rundt og få sig en god snak. For det med at snakke og lytte var Verner rigtig god til, da det var drevet af ægte interesse for den, han snakkede med.

Optaget af det skrevne ord

Han var tilmed en meget vidende mand, for Verner var meget optaget af det skrevne ord. Udover den daglige læsning af Midtjyllands Avis, så læste han et utal af bøger. Serier, slægtsromaner, historiske bøger, ja alt muligt, kun kriminalromaner kunne ikke fange hans interesse. Hans gode samtale-evner brugte han blandt andet, da han gennem 25 år var besøgsven gennem Røde Kors, lige som han også i en årrække dansede folkedans.

Oprindeligt stammede Verner fra Asklev, hvor faren drev et 70 tønder land stort landbrug. Verner drog dog helt til landbrugsskolen Kærehave ved Ringsted på Sjælland for at få sin landbrugsuddannelse. Men han vendte hurtigt tilbage til det jyske, og han tjente ved seks forskellige landbrug, førend han for godt 60 år siden rykkede ind i landejendommen på Hedehusvej sammen med sin daværende kone. Her drev han et dengang traditionelt landbrug med både køer, svin og høns, og han byggede blandt andet selv en svinestald, ligesom han købte en eng ved Ørnsø til kvierne. Engen blev dog siden solgt fra.

Da han stoppede som landmand og skilte sig af med dyrene, betød det ikke lediggang og pensionering, tværtimod blev han havemand og havde en overgang ansvaret for pasningen af 13 haver, foruden sin egen, der dog først og fremmest var en urtehave. For Verner så helst, at der kom udbytte ud af arbejdsindsatsen.

Dejlige naboer

For godt fem år siden havde Verner den store glæde, at han fik lov at dele idyllen og udsigten fra ejendommen på bakketoppen. For datteren og svigersønnen flyttede ind i et helt nybygget stuehus lige ved siden af Verners gamle landejendom. Siden nød Verner at se, hvordan datter og svigersøn bragte nyt liv og nye ideer til ejendommens bygninger og arealer. Blandt andet havde han stor glæde af og stor interesse i det anderledes dyrehold, der nu kom på ejendommen med blandt andet får, løbeænder og silkehøns - foruden tre katte og en hund. Ligesom han havde stor glæde af et nyt drivhus, hvor han tilbragte mange stunder med at følge med i dyrkningen.

På forhånd havde Verner samtidig sat rammerne for samværet mellem de to generationer på Hedehusvej 1, nemlig at man var sammen, når interesse og lyst bød det, og ikke for at blande sig i, hvordan hinanden levede, og det var med til at sikre det perfekte naboskab mellem ham og den yngre generation. Samtidig var det også medvirkende til, at Verner kom endnu tættere på sine to børnebørn, som han interesserede sig levende for. Tilmed kunne han for halvanden år siden også glæde sig over, at han nu også var blevet oldefar.

Verner Pedersen bisættes torsdag den 19. december fra Brande Kirke kl. 13..