Leder: Lav en grøn plan for Alderslyst

22. januar 2021, 13.01

Foto: Jakob Stigsen Andersen

I denne uge blev vi præsenteret for endnu en ide til en grønt område eller park i Alderslyst-Søholt-området. Der arbejdes på at flytte Søholt Renseanlæg nogle kilometer mod nordøst - ud på den anden side af Svostrup - og det frigjorte areal foreslås så omdannet til park. Der er dog også forslag om at udlægge det til et nyt, attraktivt boligområde.

Det er ikke det første forslag til ny en park i Alderslyst, vi har set i de senere år. Der er tillige forslag om en park, hvor Svømmecenter Nordvest ligger, når svømmeaktiviteterne om få år er flyttet til Søholt, og der er ønske om en lille park på hjørnet af Sølystvej og Borgergade. Der var desuden store planer for indretningen af den overdækkede del af motorvejen - det blev til et område, som skaterfolket er særdeles begejstrede for - men de mange andre planer, der blev luftet, var der ikke penge til.

Det er nu planerne skal lægges, og borgerne skal markere deres ønsker, så de sidste friarealer ikke stille forsvinder

Bent Nørgaard i dagens leder

Alderslyst er dog ikke uden grønne områder i dag; der er en stribe små og større områder, som benyttes i varieret omfang - f.eks. ved Søsportens hus, området med en lille sø øst for Borgergade og boligselskabernes store grønne arealer ved Lupinvej og Resedavej.

De forskellige forslag om nye grønne områder svæver frit. Det er på tide, at kommunen sammen med Alderslyst Lokalråd og andre med interesse for området sætter sig ned og ser på, om der er behov for et nyt, parklignende område i Alderslyst. Og er der det, at man så får det placeret og lagt planer for, hvordan man gør det attraktivt. For rundt om i hele Silkeborg by er der talrige åndehuller, der kun udnyttes beskedent. Et skønt sted som Lunden bliver f.eks. vist mest brugt til hundeluftning og enkelte større arrangementer.

Der er brug for åndehuller i byen. Men de skal være så attraktive, at de rent faktisk bliver brugt.

I Alderslyst kan såvel Nordvest-området som arealerne ved rensanlægget hurtigt forsvinde til boligbyggeri, og det kan søgrunden ved Borgergade-Sølystvej også, hvis det overhovedet lykkes at få tilladelse til byggeri.

Man kan gøre sig mange overvejelser om de rette løsninger. Renseanlægget ligger i den østligste udkant af Alderslyst-Søholt-området, så vil det blive benyttet som park? Og vil en park lige op ad et af byens mest trafikerede kryds, Ansvej/Borgergade, blive brugt til aktivitet og leg, eller vil det kun være en køn, men meget lidt brugt plet?

Det er nu planerne skal lægges, og borgerne skal markere deres ønsker, så de sidste friarealer ikke stille forsvinder.

Så få lavet en grøn strategi for den folkerige bydel, Alderslyst.