Tange Sø: Søtømmerne og sandheden

18. december 2019, 12.56

Tange Onsdag den 20. november fik Foreningen til Nedlæggelse af Tange Sø foretræde for Folketingets Miljø-og Fødevareudvalg. Her er flertallet naturligvis også skiftet efter valget 5. juni, og det udnyttede foreningen til at fremme den dagsorden, der nu en gang er deres. Og fred være med det. Demokratisk set er de ikke at bebrejde.

»Søtømmernes« præsentation udløste positiv respons hos udvalgsflertallet. Men takket være Venstres særlige Tange Sø-ordfører, Kristian Pihl Lorentzen, Ans, overtalte han udvalgsmedlemmerne til ikke at foretage sig noget vedrørende faunapassagen ved Tangeværket, før også Foreningen til Bevarelse af Tange Sø var hørt om sagen.

»Søbevarerne« fik derfor bevilget et foretræde på udvalgsmødet onsdag den 4. december. Til mødet medbragte man en præsentation af det 2,5 km korte såkaldte »Tangestryg«, der kan sikre fri passage for alle arter både op- og nedstrøms Tangeværket.

Et længere notat havde man også med: En kritisk gennemgang af »søtømmernes« SWOT-analyse (styrker, svagheder, muligheder og trusler), som formand Lars Vedsø og bisidder Steen Ulnitz afleverede til Miljø- og Fødevareudvalget 20. november.

»Søbevarernes« bestyrelse fandt det nødvendigt at få udarbejdet dette notat, fordi man blev rystet over, hvor langt »søtømmerne« er parate til at gå for at fremme deres dagsorden.

»Søbevarerne« har således afvist hele 25 pct. af samtlige udsagn i »søtømmernes« SWOT-analyse som ukorrekte. Og i kerneafsnittet om strengths/styrker ved at tømme Tange Sø afviser man 50 pct. som ukorrekte. Med andre ord: »Søtømmerne« har i foruroligende høj grad præsenteret Folketinget for purt opspind, løgn og latin. Jeg finder det forargeligt. Når en minister lyver over for tingets medlemmer, falder der brænde ned. Næser uddeles eller ministeren må gå af.

Pladsen her tillader ikke, at jeg disker op med alle disse løgnagtigheder. En enkelt smagsprøve får række:

»Søtømmernes« udsagn nr. 8 under Strenghts: Meropvarming af Gudenåen undgås.

»Søbevarernes« kommentar: Gudenaacentralen/Tangeværket har igennem mange år målt vandtemperaturen ved indløbet til søen, i søen og efter udløbet fra søen. Temperaturen varierer med maksimalt 1.0 grad mellem indløb og udløb selv i de varmeste somre. Så vi må afvise udsagnet som ukorrekt.

Notatet kan findes i sin helhed på Folketingets hjemmeside www.ft.dk. under Miljø- og Fødevareudvalget (MOF).