Tange Sø - afsporet

24. februar 2021, 12.43

SØ-PLANER Silkeborg byråd havde mandag behandling af to forslag vedrørende Tange Sø. Begge blev vedtaget og dermed vil ethvert parti i Silkeborg byråd også have brudt hver eneste af de smukke natur- og miljømålsætninger, som deres moderpartier ellers har formuleret på miljø- og naturområdet. Hvordan er vi nået dertil?

Så afsporingen er sket, og de ansvarlige er de lokalpolitikere, som ikke så mulighederne, men lod Silkeborg kommune synke ned i en miljø- og naturmæssig elendighed, når vi ser på det, man kunne have fået

Lars Vedsø

Svaret er, at debatten i betænkelig grad er afsporet. Den er afsporet, fordi den demokratiske proces er blevet blokeret. Den er blokeret fra lokalpolitisk side. Den er blokeret fra interessenternes side, og nu ser det ud som om den demokratiske proces også blokeres i den arbejdsgruppe, miljøministeren har nedsat.

Årsagen til det er, at de to alternativer hhv. bevarelse af Tange Sø og en reetablering af Gudenåen aldrig seriøst er blevet vurderet. Det hele er endt op i »synsninger«. En afdækning af objektive fordele/ulemper ved de to løsningsforslag har aldrig været på nethinden af hverken lokalpolitikere eller interessenter. Det betyder, at diverse kommissorier har indeholdt en klausul om bevarelse af Tange Sø, at lokalpolitikerne, influencere, lokale VIP’s ikke har turdet stå op overfor »folkestemningen«, at vrøvlet er blevet manifesteret som »sandhed«.

Nu er det jo sådan, at en hund skider lige godt i et helt enestående naturområde, som ved en ganske ordinær sø. Med andre ord; den lokale opinion ved helt givet ikke, hvad de går glip af. For man forestiller sig vel ikke, at de sociale aktiviteter forsvinder ved en reetablering af Gudenåen, at der ikke kan bades, fiskes og tages solnedgangsbilleder? Sandheden er, at der vil komme mange flere tilbud til lokalsamfundet i fremtiden, såfremt vi får dette helt enestående naturområde tilbage igen. Kun afsporingen af debatten har gjort, at vi ikke i dag ser de jubelscener, der burde udspille sig som en konsekvens af vandrammedirektivets muligheder for at få en oprindelig, unik natur og et sundt miljø tilbage igen.

Læs også
Tange sø til debat i byrådet: Flertal for to forskellige sø-forslag
+Abonnement

I stedet for at fokusere på de enorme muligheder en reetablering ville betyde, er debatten nu - igen - endt i spørgsmål om vandfordeling, hældningsprocenter, »synsninger«, stuvning osv. Så afsporingen er sket, og de ansvarlige er de lokalpolitikere, som ikke så mulighederne, men lod Silkeborg kommune synke ned i en miljø- og naturmæssig elendighed, når vi ser på det, man kunne have fået. Om 100 år er folk som Ulrik Wilbek, Hans Okholm og Jarl Gorridsen glemt - kun søen vil eventuelt ligge der, som vidnesbyrd om deres afsporede fejltagelser.