Midtjyske søer: Sort sol og sjældne planter

Nipgård Sø er et Natura 2000-område på grund af sin helt særlige natur

22. oktober 2020, 10.26

Nipgård Sø har en ganske særlig natur. Foto: Jakob Stigsen Andersen

HVAM Nipgård Sø er noget helt særligt. Søen er så særlig, at den er udpeget til et af 252 udpegede beskyttelsesområder i Danmarks Natura 2000-plan. Det betyder, at søen skal passes særligt godt på, blandt andet skal det sikres, at der ikke vaskes for mange nærringstoffer ud i søen. Dens særl...

Læs denne artikel

- og alle andre på Midtjyllands Avis fra kun 1 krone

24 Timer

DIGITAL adgang i 24 TimerAdgang til alle artikler i 24 timer

Digital

Fuld DIGITAL adgang

Adgang til alle artikler

Adgang til e-avisen

Adgang til e-avis arkivet

Adgang til Forum Søndag

Adgang til fordele hos Læserklubben