Sort sol og sjældne planter

Nipgård Sø er et Natura 2000-område på grund af sin helt særlige natur

22. oktober 2020, 10.26

Nipgård Sø har en ganske særlig natur. Foto: Jakob Stigsen Andersen

HVAM Nipgård Sø er noget helt særligt. Søen er så særlig, at den er udpeget til et af 252 udpegede beskyttelsesområder i Danmarks Natura 2000-plan. Det betyder, at søen skal passes særligt godt på, blandt andet skal det sikres, at der ikke vaskes for mange nærringstoffer ud i søen. Dens særl...