Vismænd frygter nu eksportfald mere end ny nedlukning i Danmark

De store farer for dansk økonomi lurer i udlandet og ikke i Danmark, skriver vismændene.

16. juni 2020, 12.30

Mens frygten for et tilbageslag i kampen mod corona i Danmark er formindsket, har de Det Økonomiske Råd, også kaldet vismændene, nu en bekymring om, hvorvidt det samme er tilfældet i udlandet. (Arkivfoto)

KØBENHAVN Den største fare mod en smertefri genrejsning af dansk økonomi, synes nu at være, at resten af verden ser ud til at være hårdere ramt end Danmark.

Det fremgår af vismændenes såkaldte diskussionoplæg, der er udgivet tirsdag.

I hvert fald er frygten for en anden bølge af coronasmitte i Danmark udskiftet med frygten for svag efterspørgsel efter danske produkter i udlandet i de økonomiske vismænds skrækscenarie for dansk økonomi.

Vismændene har arbejdet med nogle forskellige scenarier for, hvad coronakrisen vil få af betydning i Danmark. Blandt andet et pessimistisk scenarie. Om det skriver vismændene:

- Det pessimistiske april-scenarie var baseret på, at der ville komme en anden smittebølge, som ville føre til en nedlukning af økonomien af samme karakter som i foråret, om end kun af halvt omfang.

- I lyset af erfaringerne høstet i coronakrisens første fase vurderes det nu mindre sandsynligt, at et sådan scenarie med omfattende nedlukning vil udspille sig.

- I sagens natur kan det ikke udelukkes. Men det vurderes at være mere sandsynligt, at et mere negativt scenarie vil være drevet af øget usikkerhed om den økonomiske og sundhedsmæssige situation og en deraf følgende svagere vækst i udlandet og den indenlandske efterspørgsel.

I det scenarie spår vismændene, at en række økonomiske nøgletal i Danmark vil blive mere dyster læsning.

Bruttonationalproduktet, der er et udtryk for størrelsen på Danmarks økonomi, vil skrumpe i 2020 med 7,5 procent i stedet for 4,4 procent. Ledigheden vil vokse til 232.000 personer i stedet for 150.000.

Men selv i det mere positive scenarie - som er det scenarie, vismændene ser som det mest sandsynlige - står eksporten til at falde med 12 procent i 2020.

Vismændene hæfter sig også ved, at der synes at være grund til at være optimistisk vedrørende dansk økonomis comeback.

Her peges på, at forbruget og boligmarkedet er tæt på tilbage til niveauet før coronakrisen.

Mindre gode nyheder er der at hente uden for landets grænser. Her synes de store økonomier ikke at komme sig lige så hurtigt som den danske.

/ritzau/