Klimakronik: Lad os være klimakloge

8. november 2019, 12.25

KLIMABEVÆGELSE Det er rigtigt blevet efterår, og kulden har det med at snige sig ind under selv den tykkeste striktrøje. Solen ligger langt fra vores smukke blå planet og regn, varm te og snurrende radiatorer er hverdag.

Klimaforandringerne synes måske langt væk sådan en våd, kold efterårsdag, men de buldrer af sted med præcis den styrke, klimamodellerne har forudsagt. Tørke, iltsvind og skovbrande fortæller os, at vi som samfund og borgere har én altoverskyggende opgave: At nedbringe udledningen af CO2 og gøre det hurtigt og effektivt, så katastrofen kan bremses, før det bliver for sent. Vi har ganske få år til at sikre markante reduktioner i CO2-udledningen, hvis målet fra Paris-aftalen om maksimalt 1,5 graders temperaturstigning skal nås.

Jeg er fuld af håb fordi, der er skabt en enorm bevægelse af mennesker, der kræver handling. Overalt på kloden demonstreres der, partier med stærk grøn politik vælges ind i parlamenter og stadigt flere firmaer og organisationer melder sig ind i kampen mod klimaforandringerne. Politikerne følger så småt med, men jeg er ikke i tvivl om, at det bliver den store folkelige bevægelse, der trækker verden ind i en grøn, fossilfri og bæredygtig fremtid.

Vi kan starte med os selv. Vi kan tænke over, hvad og hvordan vi forbruger, hvad vi spiser, og hvordan vi rejser. Jo flere vi er, og jo bedre vi bliver til at gå sammen om løsningerne, jo mere kan vi presse både politikere og virksomheder til at komme på banen. For mig skaber det håb, når byttemarkeder, genbrug, alverdens former for deleøkonomiske tiltag, borgerdrevne-reparationsværksteder for produkter med planlagt forældelse og fødevarefællesskaber, der støtter miljø- og klimaansvarlige landmænd, spirer frem mange steder i Danmark. Det skaber tro på, at vi kan organisere os sammen og opbygge en klimabevægelse, der kan få tingene til at ske inden for de få år, der stadig er til rådighed til at handle.

I Danmarks Naturfredningsforening har vi lavet en klimaklog kampagne, hvor danskerne kan skrive en klimakontrakt. Ikke med os, men mellem sig selv og klimaet. Vi hjælper bare med at stille de forskellige muligheder op og give gode råd til, hvordan man når sine mål. Vil man spise mindre kød, købe mindre tøj, flyve mindre.

Jeg synes, at vi danskere bærer et særligt ansvar, fordi vi har et af de største klimaaftryk per indbygger i verden og i gennemsnit udleder 19 ton CO2 per borger om året. Heldigvis vil rigtigt mange gerne yde en indsats, og flere tusinde har allerede tilsluttet sig »Klimaklogt«. Det er helt forrygende og klimaklogskab smitter. For det, at man viser nye måder at leve på, kan inspirere andre. Nogen inspirerer med byttecentraler i opgangen, andre inspirerer naboen eller kollegaen til at tage med tog med fortællinger om de dejlige oplevelser, der ligger i togrejsen.

Kommunerne har et stort ansvar, og det glæder mig, at København lige har været vært for klodens 40 største hovedstæder, C40, der er gået sammen om at bekæmpe klimaforandringerne. Men alle kommuner kan - ja skal - være med. Heldigvis sagde rigtigt mange borgmestre ja til at reducere deres kommunes CO-udslip med to procent, da vi i Danmarks Naturfredningsforening skabte klimakommunerne for nu 11 år siden. Men byrådene har masser af muligheder for at gøre endnu mere for klimaet. Blandt andet fordi, det er kommunerne, der har naturen i Danmark. Nu skal de alliere sig med den.

Først og fremmest skal naturen bringes i balance. Her er kommunerne nøglespillere og kan for eksempel beskytte moser, enge og skovene bedre. Vi har sammen med Landbrug & Fødevarer foreslået at tage op mod 100.000 hektar landbrugsjorde ud af landbrugsdriften.

Det skal blandt andet være de jorde, der ligger nede ved åen og ud mod kysten. Hvis vi fjerner ploven, kan de jorde tilbageholde masser af kvælstof fra de dyrkede marker, de kan opsuge CO2, de kan i øvrigt også holde på regnvandet, så det ikke løber ind i byerne, og så kan de skabe den utroligt vigtige sammenhæng, naturen i dag mangler.

Jeg håber, at byråd og borgere vil være med til at presse på Christiansborg. For det er her, de overordnede rammer udstikkes. Det er Folketinget, der skal sikre, at vores bilflåde og transportsystem omlægges til el, at vores energisystem omstilles til vedvarende energi. Det er Folketinget, der skal bane vejen for at skove, marker og moser arbejder på vores side.

Vi har kun få år at handle i. Lad os lave en generationskontrakt, hvor vi alle stiller os på klimaets og de næste generationers side. Lad os være klimakloge.