Hjejlen igen igen

4. august 2020, 14.08

Foto: Jakob Stigsen Andersen

HJEJLEN Lørdag fik Hjejlen endnu engang forsiden på MJA. Igen med økonomi som hovedtema. Der er vel efterhånden kun ét at gøre i stedet for at smide gode penge efter dårlige! Inddrag en del af parkeringspladsen over ved ophalerpladsen til en smuk bygning i stil med Hjejlekiosken med store vinduer mod nord og øst i, og placér Hjejlen inde i bygningen på en sikker anordning, der giver mulighed for at gå rundt om skibet og besigtige denne prægtige båd og lav eventuelt også mulighed for at komme ind i båden og se salonen, motor og hvad der ellers kan interessere turister og tilrejsende der mod en entré kan få set Hjejlen på tæt hold, som en anden fregatten Jylland i en Silkeborg-udgave, så vil det med snuptag være slut med store udgifter til vedligehold og lignende. Selvfølgelig vil der være driftsudgifter til bygning, kustode og billetsælger, der skal dækkes af entreer og lignende. Der er helt sikkert også lokale vognmænd, der kan og vil påtage sig opgaven med at få Hjejlen bragt sikkert op på land

Det vil alt andet lige være lettere, at ansøge fonde og lign. Om tilskud til en bygning end til en synkende skude! Børnene på byens kommuneskoler kan stadig, som os der er opvokset i byen har været det, komme på besøg og se Hjejlen afsluttende med en tur til Himmelbjerget i en af rutebådene

Den øvrige og rentable del af Hjejleflåden kan fortsætte sin normale drift med at besejle søen til Himmelbjerget og afholde selskaber og lignende. I de både der er egnet til det og måske følge et andet godt råd fra lokalt hold om at frasælge noget af det, der tynger budgettet

Uden på nogen måde, at repræsentere lodsejerne langs Hjejlens rute, vil der nok ikke komme de stor klager over den manglende røg og damp, samt dampfløjten fra haverne langs Åhavevej. I en overgangsperiode kunne dampfløjten da aktiveres fra den opbragte Hjejlen og til de der interesserer sig for vandstanden i åløbet vil jeg mene ved at hæve Hjejlen op af vandet, vil vandet synke en lille smule, ret mig, hvis jeg tager fejl!

Jeg har en tidligere læserbrevsskribent og styrmand i tankerne til jobbet som kustode, uden at han på nogen måde har part eller del i denne idé.