Hjælp og omsorg i Region Midtjylland

Udgivet:24. juli 2021, 08.00

Læsetid:2 minutter

Af Karl Højhus Jeppesen Kibæk. Regionsrådskandidat for Det Konservative Folkeparti

SUNDHED Sundhedsvæsenet skal indrettes, så der skabes gode og optimale sammenhæng for de borgere, der har et forløb, som både involverer hospitalsindlæggelse og pleje i egen kommune.

Patienter skal have hjælp og omsorg, når de har brug for det, og de skal kunne føle sig trygge. Vores sundhedsvæsen skal tilbyde behandling i højeste klasse. Personalet skal have bedre tid til de enkelte patienter, og der skal være praktiserende læger nok i patienternes lokalområde.

Vores egen læge er en afgørende del af vores sundhedsvæsen. Den praktiserende læge skaber tryghed og kender vores sygdomshistorik. Desværre står mange danskere i dag uden fast læge og mange vil miste deres familielæge, hvis ikke vi gør noget. Alle skal have en praktiserende læge i nærheden.

Vi skal beskytte vores børn bedst muligt mod kræft og alvorlige sygdomme. Desværre begynder mange børn under 18 år hver dag at ryge. Cirka hver tredje unge forventes at dø på grund af rygning, hvis de fortsætter med at ryge videre som voksne, ifølge Kræftens Bekæmpelse. Voksne har ret til at bestemme over deres eget liv, men børn og rygning hører ikke sammen.

Ventetiden på hospitaler kan betyde forskellen mellem liv og død. Siden 00’erne er de faretruende lange ventelister på operationer reduceret fra 90 til cirka 42 dage. Det går den rigtige vej i Danmark, men vi er ikke i mål. Der er stadig store geografiske forskelle på, hvor lang ventetid der er inden behandling. Flere kvinder ville have fået behandling til tiden, hvis alle var lige så gode til at behandle brystkræft, som i nogle områder i Danmark. Der skal fortsat gøres en mega stor indsats for kortere ventelister.

Hvis der skal være tid til en god og omsorgsfuld behandling, kræver det, at der er ordentlige vilkår for vores sundheds-og plejepersonale. Eksempelvis må unødvendige dokumentationskrav og it-problemer aldrig stå i vejen for, at personalet kan levere omsorg. Der skal skabes gode arbejdsvilkår for sundheds-og plejepersonalet, så de kan levere den bedste pleje.

Det er afgørende med nærhed og tryghed i sundhedsvæsenet, hvor der er fokus på hjælp og omsorg til patienter i Region Midtjylland.