Biblioteket er udsatte unges anker i verden

Udgivet:19. september 2020, 08.00

Læsetid:4 minutter

Af Sebastian Bune. Forfatter mønsterbryder og campusansvarlig på Campus Bindslevs Plads

SPARERUNDEN Jeg mener at folkebiblioteket er et væsentligt anker for udsatte unge, fordi de ofte ikke har andre steder at gå hen.

Det er derfor med stor frustration og bekymring, at jeg endnu engang genlæser det kommunale Sparekatalog, som var til 1. behandling i denne uge.

Det har direkte indflydelse på unge borgere i kommunens udsatte boligområde, hvor biblioteket har sat ind med en række kulturtilbud i samskabelse med lokalforeninger og kommunens helhedsplan. Der findes nemlig ikke længere et lokalbibliotek, hvor aktiviteter og tilbud til borgerne kan udgå fra, da dette blevet sparet væk for 10 år siden.

På trods af, at det velbesøgte lokalbibliotek i Alderslyst blev lukket i 2010, så har biblioteket stadig god kontakt til byens unge borgere fra kommunens udsatte boligområder. Det er nemlig en høj prioritet for biblioteket at være en kultur- og lærings-institution for alle byens borgere. Noget, der burde give et par politiske eftertanker.

At biblioteket sætter ressourcer af til at være aktive blandt beboere på Lupin- og Resedavej, og ikke mindst at få de unge engageret i deres by, så både unge og byen kan nyde godt af hinanden, kom i særdeleshed til udtryk ved prisuddeling for Silkeborg Kommunes kulturelle iværksætterpris 2019.

Her vandt en gruppe unge prisen for deres arbejde med en kunstudstilling i Ungekulturhuset, som biblioteket har faciliteret udviklingen af i samarbejde med Den Boligsociale Helhedsplan, som længe har arbejdet med »Unge stemmer« i byen. Samarbejdet udmøntede sig i et kunstprojekt, hvor de unge lavede stærke selvportrætter med sig selv og Silkeborg i fokus. Med andre ord, sikrede samarbejdet en lokalforankring og en stærk fornemmelse af tilhørsforhold for unge borgere, der bor i byens udsatte boligområde, og jeg blev mere end stolt på de unges vegne, da de vandt prisen for deres borgerinddragende kunstinstallation. En begivenhed, der inviterede byens borgere, høj som lav, ind i deres univers. Deres Silkeborg.

Man fristes til at bruge et populært amerikansk idiom; Why fix something that ain’t broke? Når nu der engang har været et højt skattet lokalbibliotek i netop Alderslyst, hvor det nye Nordre Fælleshus er blevet til. Fælleshuset består af to gymnastiksale, en foredragssal og tre lokaler, der kan slås sammen, som man kan leje sig ind i. Faciliteter, der vidner om en prioritering af aktiviteter til parcelhuskvarteret, middelklassefamilien og det stabile foredragssegment, der altid har råd til en billet til hr. og fru Jensen, når meningsdannere kommer til byen. Jeg kan derfor kun tolke prioriteringen af huset, som et tiltag, der ikke er tiltænkt lokalbeboerne i byens udsatte boligområde, lige rundt om hjørnet fra det nye fælleshus. Borgere, der ikke altid har råd til hverken fodboldstøvler eller foredragsbilletter.

Hvis vi vitterligt gerne vil have en inkluderende by, hvor de unge fra udsatte boligområder også bliver tænkt ind i lokale kulturhuse, og måske rent faktisk også få dem til at flytte tilbage til Silkeborg, når de engang er færdiguddannede læger, lærere og pædagoger, så er biblioteket nødt til at blive inddraget i de politiske strategier for Silkeborg Kommunes ungdom og deres fremtid. Medarbejderne på biblioteket ser dem hver dag, og vi lægger særligt mærke til de udsatte unge.

For den almindelige borger, og i særdeleshed den udsatte borger, er bibliotekerne en alt for vigtig aktør til at man kan lukke lokalbiblioteker ned, og nogle år senere åbne nye fælleshuse, der ikke rummer de udsatte borgere. Derfor skal biblioteket inddrages med alle de kompetencer der ligger i samskabelse, digital dannelse og folkeoplysning. Åbn et lokalbibliotek Nordre Fælleshus! Inviter os ind til at lave en lokalforankret kulturinstitution for alle.

Husk på, hvad biblioteket egentlig kan - løfte et barn ud af den senmoderne fattigård. Sådan et barn var jeg selv engang, og hvis ikke det havde været for folkebiblioteket, havde jeg ikke kunnet klare de store udfordringer det er at være mønsterbryder i en familie på overførselsindkomst.

Biblioteket er én af de største faktorer for social mobilitet der findes i verden. Intet mindre. Derfor beder jeg på vegne af de unge, mig selv, og ikke mindst på vegne af den by jeg har lært at elske så højt - Silkeborg. Lad os sammen genskabe visionen om at give lige adgang til viden, uddannelse og oplysning for alle.

Sammen kan vi alt, og vi skal have alle med!