Speciallæge i akutklinikken i Silkeborg, naturligvis

Udgivet:28. maj 2022, 08.59

Læsetid:2 minutter

Regionshospitalet Silkeborg. Silkeborg Sygehus Foto: Martin Ballund

Af Jørn Würtz (S) Steen Vindum (V), Martin Jakobsen (K) og Ulrich Fredberg (V). Henholdsvis tidligere borgmester, medlem af byrådet, medlem af byrådet og regionsrådet samt medlem af regionsrådet

SYGEHUS Da skadestuen i Silkeborg blev omdannet til en akutklik under ledelse af akutafdelingen i Viborg, pointerede politikerne, at 80 procent af patienterne forsat kunne håndteres i Silkeborg.

Her et årti senere er virkeligheden desværre en anden.

I det seneste årti har mange sparerunder og forandringer ramt akutklinikken i Silkeborg. Alle læger er nu fjernet, og aktiviteten blev så kraftigt reduceret, at ledelsen i Viborg omtalte akutklinikken i Silkeborg som en »plasterklinik«. Dermed må utallige patienter i regionens snart næststørste kommune i dag køre til Viborg for at få vurderet bagatelagtige ikke-behandlingskrævende skader.

Arbejdsgiverne i Silkeborg klager over, at en medarbejder med en mindre skade tidligere kunne håndteres i Silkeborg på en time, men at det nu koster en hel arbejdsdag, når medarbejderen skal til Viborg.

Efter ønske fra silkeborgenserne i flere år, har Anders Kühnau foreslået at afhjælpe problematikken ved at sende en yngre læge i starten af uddannelsen til akutklinikken i Silkeborg. Det vil ifølge både administrationen og Sundhedsstyrelsen, som administrationen har forespurgt, være et problem, dels på grund af manglende speciallæge-supervision af yngre læger i akutklinikken og dels på grund af et »betydeligt ressourcespild«. Sundhedsstyrelsen påpeger, at det ikke er noget Sundhedsstyrelsen skal involveres i, men at det er op til regionen selv at træffe beslutningen.

Vi ønsker derfor, at akutklinikken dagligt får tilknyttet en ortopædkirurgisk speciallæge, der kan træffe selvstændige beslutninger. Hvis man samtidig opretter et ortopædkirurgisk ambulatorie i Silkeborg, vil man sikre, at speciallægen udnyttes mest effektiv uden »ressourcespild«, når de er i akutklinikken. Det ville spare mange transporter og mange timer på landevejene for patienterne i Silkeborg, der ellers skulle køre til kontrol i Viborg, der derved aflastes.

Vi foreslår derfor, at man bruger den samme løsning, som man gør med forskellige speciallæger på Regionshospital Silkeborg, der hver dag sendes til Regionshospital Viborg, for at støtte op om gigtbehandlingen og lindrende behandling (»palliation«) i Viborg.

Naturligvis kan man også sende en ortopædkirurgisk speciallæge fra Viborg til Silkeborg.

Helt i tråd med regeringens nærhedsreform og dens tanke om nærhospitaler foreslår vi, at man tilfører akutklinikken i Silkeborg en ortopædkirurgisk speciallæge i dagtiden og opretter et ortopædkirurgisk speciallæge-ambulatorie.

Faciliteterne står klar til det.

Støttefunktionerne er til stede.

Patienterne er her såmænd også.

Det eneste, der mangler, er speciallægen.

Som afledte positive effekter vil vi se kortere ventetid på Viborgs akutafdeling, som under spidsbelastning med mange timers ventetid kan viderevisitere nogle patienter til akutklinikken i Silkeborg. Vi vil have færre biler på vejene. Midt i en klimakrise, er det også værd at tage med.

Samfundseffekten af at flytte arbejdsstedet for én enkelt læge dagligt, vil således være meget stor.

Det må kunne løses.

Indlæser debat