Rummelighed gør en forskel

10. september 2019, 12.42

Foto: Jens Anker Tvedebrink

FLEKSJOB Med personligt besøg hos 1400 virksomheder gør kommunens jobcenter en fantastisk indsats for at skabe job-åbninger for fleksjobbere, en indsats vi i LAFS, Landsforeningen af Fleks- og Skånejobbere, gerne vil rose.

Silkeborg kommune ligger over landsgennemsnittet, med mere end 1500 borgere som har en fleksjobbevilling. Det giver en stor udfordring for også at kunne skaffe borgeren et job. På landsplan er der en ledighedsprocent på mellem 8 og 24 pct. blandt fleksjobbere i de 98 kommuner

For 25 år siden var der 3000 borgere ansat i fleksjob, i dag er der 75.000. Dengang var en fleksjobber (50/50 ordningen) skrevet ud af de kollektive overenskomster. I SID’s offentlige overenskomster stod, »at ansatte på denne lovgivning, er ikke omfattet af denne overenskomst«.

I dag er løn- og ansættelsesvilkårene for alle fleksjobbere den gældende kollektive overenskomst eller sammenlignelige overenskomst for området, dog giver loven mulighed for en individuel lønfastsættelse, en undtagelsesbestemmelse som skal begrundes. Der er også den forskel, at ikke alle fleksjobber får betaling for den tid, man er på jobbet, det kaldes arbejdsintensitet eller effektiv arbejdstid.

Det store flertal af partier i Folketinget har lovet hinanden at evaluere fleksjobreformen fra 2013. Der er foretaget nogle små justeringer, men der er fortsat nogle store knaster. Mange arbejdsgivere oplever, at reformen er vanskelig at gennemskue. Fagbevægelsen blev smidt ud som høringspart ved lønfastsættelse af fleksjobberen. For den enkelte fleksjobber betød lovændringen, at det ikke længere var arbejdsgiveren, som fik det offentlige løntilskud, nu fik fleksjobberen løn fra to, arbejdsgiveren og jobcentret. Samtidig betød lovændringen, at der blev et lønloft, det vil sige en maksimal samlet løn.

Der skal samarbejde, værdighed og respekt til for at få det rummelige arbejdsmarked op at flyve. I LAFS oplever vi stor forskel i kommunernes tilgang, det være sig kommunerne imellem og i de enkelte kommuner. Lokalt har en gruppe fleksjobbere oprettet en lokal LAFS netværksgruppe i Silkeborg og deltager aktivt i rummelig uge.