Ret til ledsagelse uanset bopæl

Udgivet:05. november 2020, 12.43

Læsetid:2 minutter

Af Jakob Sølvhøj Handicapordfører for Enhedslisten i Folketinget

LEDSAGELSE Indespærring er nok for stærkt et ord, men det går i hvert tilfælde hårdt ud over livskvalitet og trivsel, hvis borgere med handicap kun uhyre sjældent får mulighed for at komme uden for hjemmets fire vægge. Vores lovgivning er da også indrettet sådan, at voksne borgere, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, er omfattet af en ret til 15 timers individuel og selvvalgt ledsagelse om måneden.

Mange timer er det ikke, men for nogle borgere med handicap er muligheden for ledsagelse langt mere begrænset. Servicelovens ledsagerordning undtager nemlig nogle borgere med handicap fra retten til individuel ledsagelse. Det gælder borgere, der især på grund af et psykisk handicap har brug for socialpædagogisk støtte i forbindelse med ledsagelsen, og det gælder i praksis også mange andre borgere, der bor i botilbud.

En helt ny landsdækkende undersøgelse fra Landsorganisationen LEV viser, at seks ud af ti borgere med udviklingshæmning, der bor i botilbud, ikke er visiteret til individuel selvvalgt ledsagelse, mens hver fjerde, der er tildelt de månedlige 15 timer, i praksis ikke får ledsagertimerne i fuldt omfang.

Lovgivningen rummer nemlig mulighed for at reducere i de tildelte timer, hvis man bor i et botilbud. I stedet skal der gives ledsagelse som en integreret del af tilbuddet, men det sker reelt kun i meget begrænset omfang.

Problemet er ikke nyt. Det har eksisteret i årevis, og i takt med stigende økonomiske besparelser i kommunerne er presset på ledsagerordningen vokset. Heldigvis formår nogle borgere og deres pårørende at forhindre forringelserne, men i følge Landsforeningen LEV opgiver det store flertal at tage kampen i klagesystemet.

Enhedslisten mener, det er på høje tid at få ændret i ledsagerordningen, så alle borgere med handicap, der ikke kan færdes alene, som minimum får fuld ret til 15 timers ledsagelse om måneden.

Står det til Enhedslisten, skal der allerede ved de kommende finanslovsforhandlinger sættes en stopper for kommunernes adgang til at skære i ledsagertimerne til de borgere, der bor i botilbud. Retten til ledsagelse for borgere med handicap, skal naturligvis ikke afhænge af borgerens bopæl.