Sygehuset - tomme ord eller konkret handling

21. oktober 2019, 13.51

BUDGET Snart vedtages region Midtjyllands budget for 2020. Overordnet er godt budget, hvor der er fordelt over ½ mia. til hospitalerne herunder en stor del til AUH, medicin og andre gode formål. Men efter sidste års besparelser i 2019 og ind i 2020, hvor Hospitalsenhed Midt og dermed Silkeborg i særlig grad måtte effektivisere og lave besparelser på strukturændringer langt mere end de øvrige hospitalsenheder i regionen, ja så kunne man have forventet - når der nu var ½ mia. ekstra til fordeling - at der var blevet skelet til ubalancen i besparelserne i 2019. Men nej, det var der ikke opbakning til i regionsrådet. Et af spareområderne fra sidste år var besparelsen på 60 mio. på de ambulante besparelser. Alle er enige om, at kan borgerne undgå besøg på sygehuset og alligevel få nødvendig behandling og opfølgning, så er det godt. Her udfører Hospitalsenhed Midt og i særlig grad hospitalet i Silkeborg en meget stor procentdel af hele regionens ambulante behandlinger. Mange af disse er tidligere omlagt fra indlæggelser - helt i tråd med bedst udnyttelse af resurserne. Regionsrådsformanden har i det forløb, der har været stædigt fastholdt at fordelingen af disse besparelser skulle ske efter den andel, de enkelte hospitaler havde af ambulante behandlinger. Venstre har i hospitalsudvalget argumenteret for, at fordelingen skulle være ud fra konkrete forslag og ikke efter en regnearksmetode. Og der var faktisk opbakning til dette i hospitalsudvalget - men det blev afvist i forretningsudvalget med regionsformanden i spidsen. Der efter foreslog Venstre så, at besparelsen på de 60 mio. helt blev fjernet ud af den ½ mia. der nu var til rådighed fra 2020. Heller ikke dette ville regionsrådsformanden bakke op omkring.

Det endte så med, at der blev ca. 15 mio. ekstra til Hospitalsenhed Midt fra 2020. Med bemærkning om, at så må hospitalsledelsen fordele dem. Bruges de nu til at aflyse den ambulante besparelse på de 12 mio. for hospitalsenheden er der ca. 3 mio. tilbage til reduktion af de øvrige 38 mio. som hospitalsenheden skal spare i 2020. De ambulante besparelser og fordelingen af besparelsen var en politisk prioritering, derfor mener jeg heller ikke regionsrådsformanden nu kan skubbe ansvaret videre til hospitalsledelsen.

Jeg tror på regionsformanden, når han siger, at han bakker op om Regionshospitalet i Silkeborg - det gør hele regionsrådet. I Venstre kunne regionsrådet så passende have bakket op omkring Venstres forslag omkring de ambulante besparelser. Det ville have givet vægt bag de flotte ord.

NB: Det er positivt, at hele regionsrådet nu bakker op om anlægs-millioner til renovering af hospitalet - helt i tråd med Venstres holdning udtrykt i mit læserbrev for 2 mdr. siden i avisen.