Som katten om den varme grød

16. januar 2020, 12.55

Foto: Jakob Stigsen Andersen

VANDSTANDEN I al sin visdom er hr. Okholm kommet med et udspil i Gudenå-problematikken. »Vi sænker vandstanden i Tange sø med en meter. Ak ja - ja - ja. Havde hr. Okholm så da foreslået at bruge søerne mellem Silkeborg og Ry som reservoir - regulere med +/- 35 cm, så kunne man vel se en tanke i problematikken.

Fakta: Mellem Silkeborg og Kongensbro falder Gudenåen med ca. en meter pr. tre kilometer. Fra Kongensbro til Tange-dæmningen, en strækning på op mod 10 kilometer, er faldet max. én meter. Kære hr. Okholm, Deres forslag vil næppe få ét eneste sandskorn til at flytte sig. Hele den snak er et spil for galleriet, og en stepdans som katten om den varme grød.

Årsagen er naturligvis, at Silkeborg Kommune, som er vandløbsansvarlig for Gudenåen på lange stræk, udmærket ved, at denne opgave er bekostelig, og derfor opfører man sig som katten. Derfor vil jeg gerne, at man laver en plan, som holder fremover, det vil sige 50-100 år.

Der skal fabrikeres et slamsugerudstyr, jeg mener en flydende konstruktion, som kan suge al problematisk op og sprøjte det ind over engene. Det vil sikkert være klogt at kontakte Kystdirektoratet, som strandfodrer på Vestkysten. Slamsugning vil ikke efterlade åen fuld af slam, det vil en rendegraver i langt højere grad.

Vi ved alle, at et folketingsvalg starter med at »Nu skal velfærden have et løft, og børn med forældre der aldrig har ønsket eller tænkt sig at deltage i det danske samfund, de skal i alt fald stå forrest.« På den måde kommer de aldrig med, og derved bliver det stadig mere vanskeligt at rette og udbedre skoler, ældrepleje, sygehuse, trafikinvesteringer - i det danske samfund. Vi mangler hvert år 35-38 milliarder, som smides efter migranterne.

Hvad med at tænke på Gudenåen?

Såfremt man fortsætter med nuværende initiativer, bliver det på et tidspunkt nødvendigt at fjern både slusen ved havnen i Silkeborg - og Tange-dæmningen. Det er det, vi kalder naturgenopretning! Er det i realiteten det, som byrådet i Silkeborg lægger op til. Hvis ikke, så kom med en holdbar plan, og ikke alt for megen snak.