Lad os sammen træffe god beslutning om plejecenter i Bryrup

17. juni 2021, 12.00

PLEJEHJEM I Bryrup hilses velkommen at Sundheds- og Ældreudvalget i Silkeborg Kommune har besluttet at ændre planerne for opførelsen et nyt plejecenter i Bryrup. Hidtil har planen været at nedrive de gule boliger ved det lille plejecenter Skovly for at give plads til en nyt samlet plejecenter Skovly/Birkebo. med 24 pladser.

Den påtænkte nye placering er ikke præciseret, men er nok der, hvor Birkebo i dag ligger. Den beslutning har naturligvis vakt begejstring, især blandt beboerne i de gule boliger, men også i arbejdsgruppen Bevar Birkebo. Gruppen fik i 2015 udarbejdet et skitseprojekt med udgangspunkt i at bevare det nuværende Birkebo og ombygge det til et tidssvarende plejecenter med netop 24 pladser.

Renovering er påkrævet, men både Silkeborg Boligselskab og Realdania har vist sig positive overfor at deltage i en dialog omkring at udvikling et samlet seniorbofællesskab i området

Alice Jensen, Barthe Risom Holst, Charlotte Lohals, Erik Markvad, Karen Bolvig, Kirsten Poulsen og Torben Nielsen

Bevar Birkebo havde oprindelig en dobbelt betydning. At bevare byens plejehjem, men også bygningen Birkebo, som et karakterhus i byen. Center for Bygningsbevaring fremhævede dengang Birkebo som et godt eksempel på enkel og uprætentiøse byggeri. Og videre: »Birkebo er blevet ombygget, men fremstår i hovedform og materialer stadig som et godt eksempel på muret byggeri fra 1940’erne, der med god byggeskik og brugen af gedigne materialer er i god stand.«

I Sundheds- og Ældreudvalgets beslutning er der imidlertid en lille tilføjelse om, at det nye plejecenter skal være i ét plan. Lokalt har vi ikke været enige i den begrænsning så tidligt i forløbet, da det på forhånd ville være en dødsdom over Birkebo-bygningen. - Det har vi meddelt udvalget.

Fra udvalgsformand Gitte Willumsen har vi efterfølgende fået bekræftet, at Sundheds-og Ældreudvalget har bedt forvaltningen om at gøre vort oprindelige idéoplæg til en del af sagen.

Stigende udgifter til nedbrydning, øget fokus på genbrug og bæredygtighed er vigtige faktorer at have med i beregningerne.

Endvidere bør hele anlægget omkring Birkebo med ældreboliger, ude- og fællesarealer gentænkes i forbindelse med bygning af det nye center. Renovering er påkrævet, men både Silkeborg Boligselskab og Realdania har vist sig positive overfor at deltage i en dialog omkring at udvikling et samlet seniorbofællesskab i området.

Læs også
Beboere i ældreboliger nægter at flytte: Politikere må droppe plan om 14 plejeboliger
+Abonnement
Læs også
Efter fire års usikkerhed: Beboere kan ånde lettet op
+Abonnement

Der er et stort potentiale i området og lokalt ser vi ser frem til, at vi sammen kan træffes en god beslutning på et bredt og fagligt velbegrundet grundlag.

Indlæser debat...