Skolestruktur i Skanderborg - kikkerten er sat for det blinde øje

3. juni 2020, 11.49

Foto: Colourbox

SKOLESTRUKTUR I Skanderborg diskuteres der nu skolelukninger i forbindelse med en nye skolestruktur.

Ud over at være økonom er jeg far til tre unger, som forhåbentlig alle skal tage deres første bid af skolelivet på vores lille, lokale skole i Bjedstrup. Jeg har derfor sat mig for at forstå det materiale, som Skanderborg Kommune har bestilt eksterne konsulenthuse til at udarbejde.

Udgangspunktet er en befolkningsprognose udarbejdet af Cowi for perioden 2020 til 2036 og en analyse af de afledte økonomiske effekter på skoleområdet, som BDO har udarbejdet for Skanderborg kommune.

På besynderlig vis har man imidlertid ikke analyseret de afledte økonomiske effekter for kommunen af de mulige skolelukninger. At analysere disse effekter er ikke let. Men man kan ikke afstå fra en relevant opgave, blot fordi den er vanskelig. Nu bliver det muligvis en smule langhåret, men jeg skal prøve at skrive det simpelt:

I Skanderborg får alle skoler uafhængigt af elevtallet 43.000 kr. pr. elev pr. år (for 0.-6. klasse). Derudover får hver skole et fast beløb til dækning af overordnede omkostningerne som ex. bygninger og ledelse. For skoler med 0.-6. klasse er dette beløb knapt 2,4 mio. kr. pr. år.

Besparelsen ved at lukke en mindre skole som eks. Bjedstrup Skole, og integrere eleverne på en stor skole er dermed alene de 2,4 mio. kr., da de 43.000 kr. følger eleven uafhængigt af skole. Denne besparelse bør holdes op imod de afledte effekter for lokalområdet og Skanderborg Kommune.

Her ved vi fra forskningen at skolelukninger svækker lokalområderne og bl.a. medfører lavere uddannelsesniveau blandt borgerne i området, faldende huspriser og lavere husstandsindkomster. Dette vil alt sammen medføre lavere skatteindtægter for kommunen. Dette skal besparelsen på de 2,4 mio. kr. naturligvis holdes op imod.

Men disse effekter medregnes ikke i beslutningsgrundlaget, som Skanderborg kommune har bestilt ved BDO.

Baseret på Skanderborg kommunes egne tal for indkomster (rapporten Frekvens) kombineret med tal for befolkningssammensætningen kan de årlige indkomstskatter fra eks. Bjedstrup skoledistrikt estimeres til 73 mio. kr. Det betyder også, at hver gang gennemsnitsindkomsten falder med fx 1 % i Bjedstrup Skoledistrikt, så koster det Skanderborg Kommune 730.000 kr.

At man derfor mener at kunne realisere en besparelse på 2,4 mio. kr. ved lukning af en lille skole, er for mig utopi. Den reelle besparelse er langt lavere, da der vil være tabte skatteindtægter.

Og at betale BDO for at identificere at det er dyrere i direkte omkostninger at drive en lille skole end en stor skole, uden at se på afledte effekter for lokalområderne, er grænsende til dumt. Menneskeligt er det en katastrofe for os, som bor i lokalområderne.