Skal fælles fjernvarme være et tilbud til borgerne i kommunen?

Udgivet:30. marts 2023, 12.27

Læsetid:2 minutter

Af Erik Markvad Jørgensen. Talsperson Skovlandet Lokalråd

2 måneder siden

FJERNVARME Åbent brev til kommunalbestyrelsen i Silkeborg kommune, att: Helle Gade:

Er det ikke længere i kommunalbestyrelsens interesse, at borgerne i de områder af kommunen, hvor der i dag er gas, olie eller fastbrændsel som varmekilde, skal have mulighed for at blive tilbudt en fjernvarmeløsning?

Vinderslev, Thorning, Sejs-Svejbæk, Virklund, Knudlund, Them-Salten og Bryrup er nogle af de områder i kommunen, hvor kommunalbestyrelsen har udvist støtte til mulige fjernvarmeløsninger.

Men når det kommer til reel handling, når borgerne i området skal have mulighed for at tage stilling til konkrete forslag til en fjernvarmeløsning, så siger kommunens jurister nej til at hjælpe, »det er ikke tilstrækkeligt samfundsmæssigt interessant - dur ikke«.

Det er ikke nogen hemmelighed, at rigtig mange borgere gerne vil have et personligt brev, når de skal tage stilling til et godt tilbud. I dag sker det som en mail, der sendes til borgerens elektroniske postkasse.

Skovlandets Lokalråd og fjernvarmegruppen i Bryrup har i tre måneder undersøgt rigtig mange former for alternativ varme som alternativ til gas.

Den 13. marts præsenterede vi oplægget for en række forskellige forvaltninger på rådhuset. Lokalplan, køb af kommunal grund, risiko for støjgener, mulighed for jordvarme på kommunal grund, fjernvarme til de kommunale ejendomme osv.

Der er rigtig mange spørgsmål, der skal afklares inden borgermødet i skolens aula den 19. april, hvor borgergruppen vil præsentere det konkret forslag til en fjernvarmeløsning.

Jo flere der kommer til mødet, jo bedre bliver grundlaget for at vurdere, om forslaget skal igangsættes.

Kommunen har adgang til at udsende et brev til borgernes e-boks, så hele målgruppen får invitationen til mødet.

Ved at udsende brev til e-boks får borgergruppen samtidig mulighed for at invitere ejerne af de omkring 70 ejendomme i Bryrup, der bor udenfor postnummer 8654.

Forleden fik jeg den triste meddelelse at Silkeborg kommune IKKE vil hjælpe os med at rundsende brev til e-boks: Det har ikke »tilstrækkelig samfundsmæssig interesse«.

Kommunens Team Energi og Ressourcer sendte mig fredag den 24. marts en række svar fra mødet på rådhuset den 13. marts. Herunder:

»Vi har igen spurgt vore jurister, om vi må hjælpe med at udsende breve med info om borgermødet til de udlejere, der bor udenfor Bryrup. De fastholder deres tidligere vurdering om, at det ikke er »en myndighedsopgave«, og at der ikke er »tilstrækkelig samfundsmæssig interesse« til at begrunde at vi må gøre det.

Vi har også talt med Hedensted Kommune, som oplyser, at de har udsendt breve på vegne af varmegrupper. Hedensted Kommune har ikke spurgt deres jurister, om dette er tilladt.«

Det er mit håb at kommunalbestyrelsen tager opgaven på sig.

I må stille jer spørgsmålet, er det ikke af samfundsmæssig interesse, at borgerne i de forskellige lokalområder af kommunen, der i dag har gas, olie eller fastbrændsel som varmeforsyning, får mulighed for at tage stilling til et forslag om kollektiv fjernvarme?

Giv os nu mulighed for at sende et brev til borgernes e-boks.

Indlæser debat