Fredensgård har stort potentiale

24. februar 2020, 13.15

ET LØFT Silkeborg by er under forandring i disse år. Mest markant skal Søfronten ved Langsøen ændres, Papirtårnet er kommet til, og man er godt i gang med arbejdet på Søtorvet. Alle er projekter, som løfter midtbyen til det bedre - og giver plads til naturen, midt i byen.

Nu drøftes så projektet, Fredensgård, som skal afløse den tomme og trøstesløse Torvecenter-bygning, skabe nye boliger og renovere nogle af de eksisterende. Alt sammen meget kærkomment, da dette store område blot hensygner dag for dag.

I projektet er der lagt op til et spændende nyt byrum mellem bygningerne med caféer og restauranter - og der skabes masser af rum for butikker. Ydermere er planen, at nedgangen til p-kælderen fra Christian 8.s Vej sløjfes, til gavn for flowet i trafikken, og de to p-kældre skal bygges sammen. Det giver mening, for kælderen under Torvet er alt for ofte fyldt op.

Der er masser af liv og aktivitet i Silkeborg midtby, $men vi må ikke underkende behovet for at understøtte dette. Hvis vi ex. vil gøre noget godt for det lokale handelsliv, så skal der være flere, der bor centralt i Silkeborg. Dette bidrager projektet til, i det der, som sagt, lægges op til boliger i karreer og så et højhus, der på fin vis runder projektet af.

Det er afgørende, at Fredensgård bliver tilgængeligt for de mange. Der er i projektet fokus på ældreboliger og handicapvenlighed, men vi skal ligeledes også se på muligheden for almene boliger til at understøtte en blandet befolkningssammensætning - og hvad med, at man sikrer offentlig adgangen til toppen?

Ud fra den foreløbige debat og indkomne høringssvar, kunne der tegne sig et billede af, at der er delelementer af projektet, der bør justeres. Det er afgørende, at et markant projekt som Fredensgård kan have den bredest mulige opbakning.

Vi ser frem til den fortsatte debat om Fredensgård og håber på, at et stort byrådsflertal kan lande et fælles projekt.