Hvorfor dog ikke blot standse Tangeværkets turbiner øjeblikkeligt ...

18. maj 2020, 12.35

Foto: Jakob Stigsen Andersen

GUDENÅEN Hvorfor dog ikke blot standse Tangeværkets turbiner øjeblikkeligt - og det naturligvis med permanent virkning ...

- At foretage en konvertering af Tangeværket til, at blive et attraktivt el-museum over en længe svunden tid.

- At lade statskassen forære Tangeværket nogle millioner til indkøb af en moderne vindmølle, så turbinerne fremover kan trille rundt uden vandkraft.

- At lade statskassen forære Ans-borgerne nogle millioner til opførsel af et velbesøgt kulturhus thi de trænger ualmindelig meget dertil...

- At tømme vandmagasinet »Tange Sø« via en langsom og kontrolleret tømningsproces, hvorved sedimentet bliver liggende i stedet for, at lede sedimentet ud i Randers Fjord og videre ud i Kattegat.

- Derved ville Gudenåen blive selvrensende i en laaangt højere grad end Gudenåen har været det siden 1921, hvor Tangeværket blev opført.

- Og de evigt tilbagevendende- og tiltagende oversvømmelser langs Gudenåens bredder, ville blive reduceret i omfang grundet en væsentlig forbedret vandafledningsevne.

- Endvidere ville der blive sparet en masse millioner til etablering af et eventuelt længere omløbsstryg langs den østlige side af vandmagasinet »Tange Sø«.

- Og jubiii - der ville blive skabt en helt fri og naturlig adgang for både havørreder, laks og ål i hele Gudenå-systemet ...

Morale: Hvor svært kan det være. Sæt i gang ..!