Ansvar for oversvømmelserne langs Gudenåen

23. december 2019, 12.39

Foto: Martin Ballund

PASSIVITET Ja, Silkeborg Kommune har et ansvar for oversvømmelserne ved Gudenåen. For nogle år siden havde jeg begæret et punkt på Silkeborg Byråds dagsorden vedr. oprensning af Gudenåen og bl.a. fjernelse af sandbanker, hvilket kan bevises jf. protokollen.

Dette forslag blev stemt ned, hvilket også fremgår af protokollen. Bl.a. blev det af Hans Okholm fremført, at det ville koste flere hundrede mio. kr., da det opgravede skulle transporteres til Kommunekemi i Nyborg. Jeg udtalte, at man bare kunne lade det meste af det opgravede ligge ved åen, hvilket også i dag er erkendt fra sagkyndig side, at man godt kan. Men intet nyttede dengang. Andre var klogere - mente de! Så jeg vil da håbe, disse mennesker i dag har husket deres gummistøvler, som Troels Trier synger.

Men om det så er muligt at få Silkeborg Kommune gjort økonomisk ansvarlig er nok tvivlsomt. Det er klart, at Silkeborg Kommune ved åbenlys passivitet - og mod bedre vidende, helt bestemt er moralsk ansvarlig for de skader, helt sagesløse mennesker har lidt. Men det er de fleste af byrådsmedlemmerne jo nok fuldstændig ligeglade med. De har jo deres på det tørre!

Og Silkeborg Kommune har jo også haft travlt med så mange andre og for byrådsmedlemmerne vigtigere ting som kraftige besparelser hos de ældre, syge og handicappede, der er ret voldsomme sammenlignet med andre kommuner. Og videre har der jo som bekendt også været meget stor travlhed med dispensationer og nedrivningstilladelser i Silkeborg By, så der har jo meget at se til!