Danmarks farligste biogasanlæg

9. juli 2020, 12.21

TRAFIKFARLIG Til Andreas Steenberg m.fl., inspireret af din kronik i Midtjyllands Avis den 26. juni.

Fremsendt til Plan- og Vejudvalget i Silkeborg Kommune, Færdsessikkerhedskommissionen, Folketingets Transportudvalg samt folketingsmedlemmerne Thomas Jensen (S) og Kristian Pihl Lorentzen (V).

Vi er en borgergruppe mod et biogasanlæg i Lemming nord for Silkeborg, der håber, at I kan hjælpe os med at stoppe det trafikfarlige anlæg, før det er for sent: anlæggets navn er Grauballegaard Biogas. Vi er ikke imod biogas overhovedet, tværtimod, men placeringen på Allingvej 13, hvor vores veje med max. 4,75 m bredde og mange steder mindre og helt ned til 2,5 m, skal befordre 56 tons gyllevogne og traktorer med biomasse med 10-20 stk./dag, selv om de nærme-ste tre gårde skal pumpe gyllen frem.

Da I kommer til møde i Silkeborg som repræsentanter for Folketingets Transportudvalg først i efteråret, vil vi gerne vise jer trafikforholdene på vores smalle og kurvede veje inden mødet her nord for Silkeborg.

Byrådet har givet en landmand tilladelse til et »gårdbiogasanlæg«, der kun betjener tre lokale landbrug, mens han selv bor på Grauballegaard 7,4 km væk og ejer landbruget Ørevadbrovej 14 ca. 6,0 km væk, der begge også skal levere gylle til anlægget. Yderligere skal udefrakommende landbrug levere en stor mængde biomasse/gylle med deraf kommende øgede trafik.

Anlægget er dimensioneret til ca. 80.000 tons biomasse årligt, hvilket selvklart giver en stor mængde tung trafik. Her er trafiksikkerheden absolut i bund, selv om det er krævet, at transporterne skal planlægges, så de ikke kører, når cyklende skolebørn færdes på vejene. Men de samme børn cykler jo også til sport, venner og familie, så diverse »planlagte« kørsler er fuldstændig illusorisk og giver fortsat voldsom risiko for alle, især bløde trafikanter, der færdes på vejene, men også dem i bil, da vejene tilmed har dårlig oversigt og skarpe sving rigtig mange steder og i byerne med bl. a. 7-8 stk. 90-graders sving.

Helt grotesk er det, at kommunen først skal godkende transportruterne tre måneder før, anlægget tages i brug. Så vil kommunen komme i den kattepine, at uanset hvor dårlig en transportvej er, selv om den enten er smal, snoet eller grusvej (der er ikke andet ...), så vil et NEJ måske medføre konkurs for anlægget eller medføre ekstremt lange omveje for til sidst at køre på Allingvej, som ca. er 4,75 m bred, og lastbilerne er 2,5 m brede, det kan kun give ulykker og udskridning ved passage af to lastbiler. Det sner jo også af og til, hvor en enkelt bakke er berømt for at stoppe de tunge biler, når snerydningen ikke er nået frem her ude i kanten af kommunen.

Retfærdigvis skal nævnes, at kommunen har reserveret 6,2 mill. kr. til vigepladser og vejbreddeforøgelse (og lysregulering har været nævnt???), men hvornår disse penge kan findes efter coronatiden og med kommunens voldsomt pressede budget, vil vi ikke gisne om. Dette kun for, at kommunen kan bryste sig af at have et biogasanlæg på nok Danmarks trafikfarligste placering i strid med regeringens regler for gode trafikforhold ved biogasanlæg, og så bruge skatteborgernes penge til gavn for en enkelt landmand og give alvorlig gene og ri- siko for masser af borgerne i området.

Vi ser frem til dit/jeres besøg og svar, og ligger det uden for dit/jeres område, er du/I velkommen til at hjælpe os videre, så der ikke sker flere dødsulykker, som desværre skete i 2016, hvor en motorcyklist formodentlig pga. høj fart i et af de uoverskuelige sving blev dræbt mod en traktor.

Forkortet af redaktionen