Sundheds- og ældreområdet har førsteprioritet

9. august 2019, 10.06

BUDGET Det har været glædeligt i sommerens løb at følge vurderingerne af, hvorledes befolkningstilvæksten bidrager positivt til Silkeborg Kommunes økonomi. Det må så samtidig også betyde, at der er råderum til at få rettet op på nogle af de store skævheder, der bl.a. er på Sundheds- og Ældreudvalgets område.

Derfor er det også vores ambition og helt klare prioritet nr. 1, at der i den kommende budgetlægning for 2020 bliver fundet en løsning på udfordringerne. Når det kommunale niveau for rengøringen i eget hjem kun er hver tredje uge, så er det en forringelse af serviceniveauet - og der er mange andre forringelser på vej, hvis byrådet ikke får løst opgaven.

Lige efter Sundheds- og Ældreområdet prioriterer vi i Socialdemokratiet de store udfordringer, som er på det sociale område og på børn med særlige behov.

Det er mennesker med helt særlige udfordringer, som vi kan risikere at forringe vilkårene betragteligt for, og det harmonerer ikke med en kommune med en god velfærdsservice til borgerne.