Æret være deres minde: Vi mindes lokale døde i 2019

Vi mindes her nogle af de mennesker, vi mistede i vores lokalområde i 2019. Blandt dem Benny »Angus« Petersen, Lars Larsen, Kurt Heegaard Jakobsen, Steffen Lange, Bjarne Westergard og Musse Ragn Jensen. Alle citater er fra de nekrologer og mindeord, vi i årets løb bragte i Midtjyllands Avis

4. januar 2020, 10.00
1 af 38 Lennart von Lowzow, kammerherre og godsejer, godset Løvenholt i Salten. 91 år. »En gammel interesse for historie gjorde ham til medudgiver af nogle familiehistoriske bøger, ligesom han i 2011 udgav bogen »Skovgodserne ved Salten Langsø«, der fortæller historierne om en række spektakulære ejendomme rundt om Salten Langsø.« Foto: Jakob Stigsen Andersen