150 år i Kjellerup: Brugsen er med til at sikre byens fremtid

Superbrugsen spiller en vigtig rolle, når det gælder Kjellerups udvikling, mener Kurt Jensen

3. december 2019, 09.00

Kurt Jensen (th) har været advokat i Kjellerup siden 1989. Og så har han i en årrække været formand for Superbrugsen. Her er han sammen med uddeler, Peter Poulsen. Foto: Morten Hallstrøm

1. Hvorfor bor du i Kjellerup?

- Jeg er født i Ulstrup og er udlært som bankassistent i Bikuben i Ulstrup. Herefter var jeg to år på Nørrebro i København, stadig som ansat i Bikuben. Herefter var jeg i Bikuben i Aarhus og senere advokatfuldmægtig i Aarhus. Springet fra advokat i Aarhus til Kjelle...