TV-journalisterne iscenesætter sig selv

16. juli 2019, 12.13

INTERVIEWS Når man som radiolytter eller TV-seer lukker op for nyhedsstrømmen, forekommer det mig, at nyhedsjournalister betragter en stor del af lyttere og seere som smådumme. Hvorfor skal vi ellers først høre på, at journalisten først gengiver svaret på det spørgsmål, som den interviewede også netop har givet.

Det virker som om journalisten herved iscenesætter sig selv, og den interviewede bliver en biperson.

Den oprindelige tanke med et interview er vel at få svar direkte på et givent spørgsmål eller gengive en samtale mellem en eller flere parter.

Jeg mener ikke, det er journalistens opgave at sætte sig selv i centrum eller i værste fald, som jeg også oplever det i nyhedsudsendelser, at vedkommende udtrykker egne holdninger enten i form af de stillede spørgsmål, måden de bliver stillet på samt udtalt kropssprog ikke mindst.

I nogen sammenhænge bliver journalister beskyldt for blot at være mikrofonholdere. Det passer måske i de situationer, hvor journalisten er »åh så enig med den adspurgte«, modsat oplever jeg en form for perversitet overfor mennesker, journalisten ikke er på bølgelængde med.

Det hører ikke hjemme i den danske stats medievirksomhed.

Læs også
Økonomi: Lad mig introducere »kompenserende handlinger«