Nye fund: Kragelund var centrum for jernproduktion i jernalderen

Nye undersøgelser foretaget af Museum Silkeborg viser, at der for 1500 år siden blev udvundet jern i så stor skala ved Kragelund, at det ikke bare kan have været til vores forfædres eget forbrug

29. januar 2020, 20.01

Museum Silkeborg har foretaget undersøgelser med geomagnetometer i både Kragelund, Hårup (foto) og Gødvad, og de mest interessante fund er gjort i og ved Kragelund. Undersøgelserne blev sidste år foretaget af Mikkel Fuglsang fra Museum Midtjylland, der har udstyret og ekspertisen på området. Med et geomagnetometer kan man kortlægge forskelle i magnetfelternes styrke i jorden blot ved at køre hen over den med måleudstyret og dermed lokalisere rester efter jernudvinding uden at skulle grave i jorden. Foto: Museum Silkeborg

KRAGELUND Museum Silkeborg har i flere år vidst, at der for godt 1500 år siden blev udvundet jern i større stil ved Kragelund. Nu har nye undersøgelser vist, at jernudvindingen var så omfattende, at jernet ikke bare kan have været til eget forbrug, men må være produceret med handel eller krig for øje.

Det oplyser Nina Helt Nielsen, der er forskningschef på Museum Silkeborg....