Fjerner Birch inhabilitet?

27. januar 2020, 13.01

BYGGESAG I MJA 24. ds. fortæller René Birch, at han »som tak for sidst« har solgt byggegrunden på Oslovej og sit byggeprojekt til et lokalt VVS-firma. Salget skal ses som et angreb fra hans side mod det flertal i byrådet, der med to inhabile medlemmer i december ikke ville godkende hans byggeplaner. Med dette salg mener Birch, at inhabiliteten forsvinder!

Ligeledes i MJA 24.ds. forsøger Steen Konradsen at finde ud af, til hvem det egentlig er, at Birch siger«tak for sidst«. Jeg er helt enig med Konradsen i, at det er uværdigt, at byrådet som et ekstraordinært punkt på dagsordenen allerede på mandag skal behandle Birchs byggeplaner. Den lokalplan for Oslovej, som Birch i december trak tilbage, da borgmesteren informere ham om et forventet afslag på grund af inhabilitet i byrådet.

Hvis Birch efter vedtaget ny lokalplan foretager tilbagekøb, eller hvis det senere måtte vise sig, at salg til det lokale VVS-firma er salg til en stråmand, så er inhabiliteten i byrådet fra december ikke forsvundet. I så fald vil naboerne på Oslovej kunne gøre gældende, at et eventuelt ja til lokalplanen i byrådet på mandag er ugyldigt på grund af inhabilitet. Jeg synes i øvrigt, at vores borgmester bør sætte sit venskab med René Birch på stand-by, når han ven forsøger at manipulere med stemmeafgivning i byrådet.