Konstitueringen: Fordrejning af historien

8. januar 2020, 12.36

Foto: Martin Ballund

KONSTITUERING Indimellem går bølgerne, fortsat, lidt højt omkring konstitueringen ved seneste kommunalvalg. Nu senest har Jørn Rye Rasmussen, SF, og Jørgen Madsen, Enhedslisten, tolket i historien. Som part i sagen, vil vi komme med en lille kommentar, primært fordi JM kommer med et ukorrekt postulat om Radikale Venstre.

Indledningsvist så har vi i Radikale Venstre ikke fortrudt vores aftale om konstituering og valget af Steen Vindum som borgmester, om end vi ikke altid er enige med ham. Borgmesteren har stået vagt om konstitueringsaftalen, der sikrer flere penge til børnene og skolerne, og så fremrykker vi målet om, at gøre vores kommune CO2-neutral - fra 2030 til 2025.

Lad os lige slå fast; Radikale Venstre havde ikke et fast ønske om, hvem der skulle blive borgmester, derimod havde vi vores mål og politiske ønsker om at satse på klima- og børneområdet. Så Jørgen Madsen, det er forkert, når du postulerer, »at det hele tiden var den radikale plan, at Venstre skulle have borgmesterposten«.

Den næste fejl, Jørgen Madsen, er, at SF ikke forhandlede konstitueringsaftalen, de tilsluttede sig den, fordi de også ønsker bedre vilkår for børnene og for klimaet.

Radikale Venstre fremlagde vores krav, Vindum greb muligheden, medens »den røde blok« havde travlt med at forberede en undervisningslektion om »hvordan demokratiet fungerer« - vi viste i praksis, hvordan politiske resultater bliver til.

Radikale Venstre har den store fordel, at vi kan samarbejde med hele byrådet, hvis indholdet er på linje med vores holdning, og hvor Johan Brødsgaard er, udfyldes mandatet på bedste vis.