Indfør minimumsnormeringer nu

26. marts 2019, 11.21

NORMERINGER »Hvem passer vores børn?« Det spørgsmål stiller mange forældre efter den rystende DR dokumentar om hverdagen i vores daginstitutioner. Svaret er, at det er der alt for få, der gør. Det fik vi i den grad sat billeder på i dokumentaren, hvor vi bl.a. kunne se vuggestuebørn helt alene på stuen, mens den eneste tilstedeværende medarbejder var ude at skifte ble på et barn.

Nogen nyhed er det ikke, at det står skidt til med personalenormeringerne. Det hører til dagens orden i børnehaven, at ansatte oplever at være alene med mange børn. BUPL fortæller, at tre ud af fire pædagoger i løbet af en arbejdsdag oplever at være alene på stuen. En rapport fra FOA fastslår, at det ikke bare er tilfældigt alenearbejde. Der planlægges i stor udstrækning med alenearbejde, fordi lederne slet og ret ikke kan dække dagen ordentligt ind med det personale, der er til rådighed.

Socialministeren fortæller, at det i grunden går godt, og at normeringerne næsten svarer til kravene fra forældre og personale. Ministeren kan muligvis overbevise sig selv, men næppe mange flere.

De, der har deres daglige gang i en daginstitution, er ikke i tvivl. Der mangler personale.

Manglende personale er manglende tid, og manglende tid går ud over omsorgen og forringer kvaliteten af det pædagogiske arbejde. Hver tredje medarbejder fortæller, at de dagligt eller flere gange om ugen ikke kan nå at trøste et barn, og lige så mange når ikke at håndtere en konflikt mellem børnene eller give et barn den nødvendige støtte til at komme ind i legen. Det kan simpelthen ikke fortsætte sådan. Vi kan ikke være det bekendt overfor børnene og deres forældre, og vi kan ikke forsvare det overfor medarbejderne, der presses stadig hårdere i en hæsblæsende hverdag.

Det står klart, at regeringen ikke vil løse problemerne. Den prioriterer skattelettelser og nye motorveje i stedet. Derfor må et nyt politisk flertal løse opgaven. Enhedslisten vil afsætte et milliardbeløb til en forbedring af normeringerne. Vi vil samtidig sikre, at forbedringerne kommer alle børn til gode og ikke forsvinder igen, ved at indføre et loft over, hvor mange børn der må være pr voksen i hver eneste af landets daginstitutioner. VI vil have indført minimumsnormeringer i daginstitutionerne - og det skal være nu.