Corona giver Jyske Bank laveste overskud siden 2012

23. februar 2021, 08.15

SILKEBORG Nedskrivninger under corona er med til at reducere Jyske Banks overskud til 2,1 milliarder kroner, viser regnskab for 2020.

Det er 31 procent lavere end året før og det laveste siden 2012.

Med til at trække resultatet ned har været nedskrivningerne på udlån, der har udgjort cirka en milliard kroner. Læs hele regnskabet her.

Nedskrivninger på udlån er penge, som ikke forventes at komme igen og kan derfor betragtes som tab.

- Det lavere resultat skyldes et forøget ledelsesmæssigt skøn til nedskrivninger på 1,1 milliarder kroner relateret til covid-19 pandemien, skriver Jyske Bank i sit regnskab.

På trods af et udfordrende år er der også lyspunkter at spore i bankens økonomi. Ordførende direktør Anders Dam uddyber:

- Kundeaktiviteten er på et solidt niveau, og den underliggende forretning har udviklet sig stabilt underbygget af væsentlige omkostningsreduktioner og en fortsat god kreditkvalitet. Samtidigt har organisationen udvist stor omstillingsparathed i et turbulent år præget af restriktioner, skriver ordførende direktør Anders Dam i en kommentar til regnskabet.

Om indeværende regnskabsår forventer Jyske Bank et resultat før skat på 2,5-3,0 milliarder kroner.

Årsregnskabsmeddelelse 2020

•Basisindtægter 7.982 mio. kr. (2019: 8.060 mio. kr.)

•Basisomkostninger 4.848 mio. kr. (2019: 5.029 mio. kr.)

•Nedskrivninger på udlån mv. 968 mio. kr. inkl. øget ledelsesmæssigt skøn på 1 mia. kr. (2019: -101 mio. kr.)

•Basisresultat 2.166 mio. kr. (2019: 3.132 mio. kr.)

•Resultat før skat 2.110 mio. kr. forrenter gns. egenkapital med 5,9% (2019: 3.079 mio. kr. og 9,1%)

•Resultat efter skat 1.609 mio. kr. forrenter gns. egenkapital med 4,4% (2019: 2.440 mio. kr. og 7,1%)

•Årets resultat pr. aktie 19,8 kr. (2019: 29,0 kr.)

•Kapitalprocent 22,9, heraf egentlig kernekapitalprocent 17,9 (ultimo 2019: 21,5 og 17,4)

•For 2021 forventes resultat før skat at ligge i intervallet 2,5-3,0 mia. kr., svarende til 1,9-2,3 mia. kr. efter skat. Resultat pr. aktie forventes at ligge i intervallet 25-31 kr.