Rettidig omhu kalder på fredning

13. september 2021, 13.36

Foto: Jakob Stigsen Andersen

FREDNING Formålet med en fredning er at beskytte natur og bevare naturværdier for eftertiden.

Det handler bl.a. om at beskytte landskab, dyr og planter og deres levesteder.

Det er i denne tid blevet vigtigere end nogensinde. Ikke mindst i Sejs-Svejbæk, hvor den helt særlige natur er under stort pres.

Nu er tiden kommet til, at vores generation tager stafetten op, at vi påtager os ansvaret og sørger for, at områdets tilstødende naturværdier sikres bedst muligt for nuværende og fremtidige generationer

Lars Bue Nørbjerg

Eksempelvis i området omkring Sindbjerg Mosevej. Her lever dyr, som kalder på den stærkeste beskyttelse, ligesom naturområdet landskabsmæssigt udgør bindeleddet mellem, til den ene side de allerede fredede bakker Sindbjerg og Stoubjerg samt den fredede Sejs Hede, og til den anden side skov og Natura 2000-område.

Der er andre beskyttelsesværdige naturområder, der støder direkte op til bakkerne og heden, og øst for Borgdalsvej findes bl.a. også overdrevet ved Bjørnholt, som i sig selv er et helt fantastisk og unikt naturområde.

Det var én af de absolut største lokale ildsjæle, redaktør Sophus Sørensen, der med sit fremsyn var med til at sikre fredningen af netop bakkerne og heden i henholdsvis 1919 og 1947. Et område som er elsket og værdsat igennem generationer af beboere og gæster i området. Vi skylder ham stadig stor tak.

Nu er tiden kommet til, at vores generation tager stafetten op, at vi påtager os ansvaret og sørger for, at områdets tilstødende naturværdier sikres bedst muligt for nuværende og fremtidige generationer.

SF’s forslag om udvidelse af Sindbjerg, Stoubjerg og Sejs Hede- fredningen er derfor helt rigtigt set. Det burde der være bred politisk enighed om. Det bør ikke være styret af enkeltinteresser.

En fredning kalder dog også på dialog - såvel med lodsejere, som med den øvrige offentlighed, herunder beboere i Sejs-Svejbæk. Det er dog grundlæggende selve naturen og naturværdierne, der skal være i fokus.

Læs også
Forslag: Store områder i Sejs-Svejbæk skal fredes
Abonnement

Det er i den forbindelse meget mærkeligt, at offentligheden endnu ikke af Klima- og Miljøudvalget er blevet inviteret med til mødet den 15/9 kl. 19 i Multihuset i Sejs-Svejbæk, hvor alene lodsejerne har modtaget en invitation. Jeg vil dog møde op og spørge, om det ikke er en fejl, og jeg vil opfordre øvrige interesserede til at gøre det samme, så vi kan lytte med og deltage i den vigtige dialog.

Jeg mener, at naturen er den naturlige ramme for bakkerne og heden, og at den skal beskyttes bedst muligt. Og det er nu, der skal handles. Hvem vil stå tilbage og forklare eftertiden, at man ikke udviste rettidig omhu?

Indlæser debat...