Magtfuldkommenhed i kommunen

Udgivet:26. september 2022, 11.34

Læsetid:2 minutter

Af Inge Mikkelsen. Thorsvej 57 Ry

RY-HALLERNE Jeg har nok sovet i timen. Da jeg endelig vågnede op, var det, da Ry Hallen midt i juli - midt i sommerferien!! - trak sig fra samarbejdet med kommunen, fordi de bliver smidt ud af Ry Hallerne i dagtimerne. Det var halvanden måned efter høringsfasen afslutning 1. juni. Jeg har simpelthen ikke vidst, hvad der sker i sagen. Har der i det hele taget været afholdt borgermøde 19. maj som annonceret i lokalplanen?

Bevidst strategi fra kommunens side at udnytte, at folk har holdt ferie?

På mødet i Ry Hallen tirsdag 20. september forstod jeg, hvorfor halbestyrelsen har trukket sig. De har deltaget i møder med kommunen, hvorfra der ikke findes referater. Mon ikke det er noget, vi alle sammen kender til fra minkskandalen med det magtfulde statsministerium, som nærmest enevældig beslutningstager?

Med alt det, jeg har fundet ud af siden, står det mig klart, at kommunen tromler frem og holder informationer skjult for at forhindre Ry-borgernes inddragelse i sagen om en ny skole. Den lokalplan skal partout gennemføres med byggeri op af Ry Hallerne, så deres udvidelsesmuligheder begrænses. Det bliver ellers nødvendigt med den befolkningstilvækst, borgmesteren forudser de næste 10 år. Hvilke er de politiske studehandler bagved?

At noget er galt, burde vi have anet derved, at kommunen allerede længe har meddelt omlægningen af Nettorundkørslen. Det er et led i lokalplan 1190 derved, at der skal være lang indkørsel til området derfra.

Men det værste er altså, at kommunen i dagtimerne vil beslaglægge hallerne til skolebørnenes idrætsaktiviteter, så de mange borgere, der benytter hallerne om dagen, ikke kan fortsætte med deres ældreaktiviteter, badmintonspil med videre. Hvorfor er det heller ikke alle fritidsforeninger, der har fået besked fra kommunen?

Som det står i sagsfremstillingen til byrådsmødet 22. juni: »Derudover vil (der) i et vist omfang også være kapacitet til dagtilbud, Gudenåskolen og foreningstilbud i dagtimerne«, når de øvrige (kommunale) skoler først er tilgodeset!! Med andre ord er kommunen i gang med at lægge sin klamme hånd på den selvejende institution Ry Hallerne. Er det lovmedholdeligt sådan bare at forgribe sig på andres ejendom? De haller, som Ryborgerne fra begyndelsen af har gjort et kæmpearbejde først i etableringen i 1969 ved frivilligt håndværkerarbejde og pengeindsamling.

Samlede hallerne ikke selv 60 mio. kr. ind til den store udvidelse 50 år senere?

Godt nok ejer kommunen jorden og betaler et årligt tilskud på vist fire mio. kr., men det er jo ingenting i forhold til, hvad hallerne betyder for rigtig mange borgere i dagtimerne.

Ikke alle ældre er lige glade for at bevæge sig hjemmefra, når det er mørkt. For os er halaktiviteter i dagtimerne en vigtig social kontakt med andre - i sporten selv, men også bagefter i kantinen over en kop kaffe og en dram.

Nej, hele sagen lugter langt væk af bevidst professionel politisk manipulation.

Hvorfor ikke benytte lejligheden til at få den nye skole bygget ved Knudhulevejen?

Placeret i flot natur og med de bedste udvidelsesmuligheder for både haller og ny skole.

Indlæser debat