Vi ønsker ambitioner, der rækker ud over det absolutte minimum

Udgivet:19. september 2023, 09.43

Læsetid:3 minutter

Af Marie-Louise R W. Hansen. På vegne af flere forældrebestyrelser for daginstitutioner i Silkeborg Kommune

KVALITET Flere forældrebestyrelser har valgt at række ud til Silkeborg Byråd med et fælles brev, da vi finder at muligheden for dialog er lille, og når der inviteres til at svare på et omfattende sparekatalog (som i maj i år) er det med urimelig kort varsel.

Aldrig er der mulighed for at tage den reelle drøftelse om, hvorvidt kvaliteten i tilbuddene egentlig overhovedet er tilstrækkelig, og vi oplever, at man fra politisk side ser minimumsnormeringer som et facit, der er lig med kvalitet.

Dette indlæg handler derfor ikke om minimumsnormeringer og besparelsesforslag, men om kvalitet - vi ønsker ikke at blive spist af med en kommentar om, at vi i Silkeborg Kommune lige ved og næsten når de lovbestemte minimumsnormeringer pr. 1. januar 2024.

Som ordet jo så tydeligt siger, er det minimumsnormeringer, og det er altså ikke godt nok, at Silkeborg Byråd ser det som om, at vi så er i mål - så har de misset, hvad det drejer sig om, nemlig at vi forældre forventer, at de voksne i dagtilbuddene ser hvert enkelt barn og understøtter dets udvikling og trivsel i henhold til den styrkede læreplan. Hvis vi virkelig vil have alle med, så er det ikke nok, at vores dagtilbud har lige i underkanten af det minimum af voksne, som det er vurderet, er tilstrækkeligt for at passe (på) vores børn, mens vi forældre arbejder. Det er ikke høj kvalitet.

Hvis Silkeborg Kommune vil have et forspring i forhold til de kommuner, vi sammenligner os med, hvis vi vil tiltrække og fastholde dygtige pædagoger, så må midlet igen være en høj kvalitet, som understøtter og anerkender pædagogernes faglige stolthed.

Vi ønsker ambitioner, der rækker ud over det absolutte minimum!

Egentlig ser vi ambitioner, når det kommer til at være strategiske på papiret på børneområdet i Silkeborg Kommune, men det klinger hult, når vi oplever, at der gang på gang er for få voksne i institutionerne, og der igen er varslet besparelser.

Vi ønsker, at Silkeborg Kommune tør have høje ambitioner for vores pædagoger og vores børns hverdag og vise mod i forhold til at gå forrest med eksempelvis at beregne de reelle normeringer i dagtilbuddene.

Flere kommuner har for længst besluttet at supplere Danmarks Statistiks udregninger af normeringer med andre modeller, der giver et mere retvisende billede af den egentlige normering. De har indset, at statistiske minimumsnormeringer ikke er lig med høj kvalitet, og de vil mere og bedre for deres pædagoger og børn.

Et andet tiltag vil være at undersøge kvaliteten af Silkeborg Kommunes daginstitutioner, som Vive og Eva gjorde på landsplan i foråret, hvor de fandt 0 institutioner af fremragende kvalitet.

Gad vide hvor stor en andel af institutionerne i Silkeborg Kommune der er af »tilstrækkelig« eller »utilstrækkelig« kvalitet? Ved at blive klogere på dette kan pengene bruges, hvor de virkelig gør en forskel for at sikre børnenes trivsel og udvikling.

For at summere op: At højne kvaliteten vil styrke vores børns trivsel, og særligt for børn i udsatte positioner vil det gøre en positiv forskel. At højne kvaliteten vil give et bedre arbejdsmiljø, så pædagogerne kan og ønsker at arbejde flere timer, bliver i kommunens dagtilbud og kan tiltrække nye pædagoger. At højne kvaliteten vil give Silkeborg Kommune et godt ry for de mange børnefamilier, der stadig søger væk fra Aarhus og dermed støtte den sunde (!) vækst i kommunen.

Vi vil opfordre Silkeborg Byråd til at lytte, når vi alle fortæller, at der mangler voksne til at danne bagtrop på gåturen og sikre, at alle er med.

Indlæser debat