Det er van(d)vittigt i øjeblikket

24. februar 2020, 13.16

Foto: Jakob Stigsen Andersen

OVERSVØMMELSER Vand, vand og atter vand til stor frustration og gene for rigtig mange mennesker, ikke bare i Silkeborg kommune men i hele Danmark. Det er massivt, og alle ønsker, at der bliver fundet løsninger, som kan håndtere de ekstreme vandmasser, som vi oplever i øjeblikket.

Vi bilder ikke os selv ind, at vi kan løse alle udfordringerne, men vi arbejder på højtryk for at gøre tiltag, der kan afhjælpe generne.

På nuværende tidspunkt har Silkeborg Langsø slået historisk rekord for målt vandstand, og i Silkeborg kommune er vi nu »trådt« ind i det, der kaldes for en 100 års hændelse!

Det er massivt, og det er ekstremt, det der forgår i øjeblikket!

Når Bent Nørgaard i weekendens leder ønsker handling NU er det svært at være uenig!

Han påpeger at der ikke er blevet gjort tiltag de sidste mange år, men selv om der var blevet gjort STØRRE tiltag, er jeg ret overbevist om, at det ikke ville have været tilstrækkelige nok, til at håndtere de vandmasser vi ser for øjeblikket.

Jeg er overbevist om, at vi kommer til at se flere ekstreme vejrforhold i fremtiden, og netop derfor SKAL der findes nogle holdbare løsninger, samt investeres massivt i Gudenåsystemet, hvis vi fremadrettet skal have en større chan- ce for at håndtere vandmasser i den størrelsesorden, som vi ser for tiden.

Det skal ske gennem et forpligtende samarbejde mellem de 7 Gudenåkommuner, hvor der i første omgang skal laves en helhedsplan, så vi på den måde kan få et større overblik, og dermed finde de mest optimale løsninger.

Det er vigtigt at forstå, at det er meget komplekst, og at der er mange hensyn der skal tages, når vi taler om Gudenåen.

Gudenåen afvander et område, der størrelsesmæssigt kan sammenlignes med Fyn, og det hele munder i sidste ende ud i Randers Fjord. Netop derfor er det også helt afgørende, at kommunerne samarbejder om at finde løsningerne, så vi ikke bare flytter problemet videre til næste kommune.

Der bliver ansat en projektleder pr 1 april, til bl.a. at udarbejde et udkast til en helhedsplan, og derefter skal vi så i gang med nogle konkrete tiltag.

Selv om det kan være en ringe trøst i øjeblikket, er det bare vigtigt for mig at sige, at vi gør hvad vi kan, og at vi er helt opmærksomme på de udfordringer, som mange af os står med.

Der SKAL findes løsninger på van(d)viddet, det gælder i Silkeborg kommune som i resten af Danmark!