Hvor skal vi hen i Silkeborg?

11. juni 2021, 12.49

BYUDVIKLINGEN Fra politisk side, er der i flere år arbejdet på, at kommunen skulle nå 105.000 indbyggere. Og vi er der næsten. Kommunen har haft stor tiltrækningskraft, nye borgere og virksomheder er kommet til.

Til årsskiftet skal et nyt byråd udstikke retningen for de næste +4 år. Og hvad er det så for en kommune, vi kigger ind i.

Fra min stol ser vi tilbage på 8 år, hvor Silkeborg har været én stor byggeplads. Man har givet bygherrer næsten frit spil til at bebygge byen med triste, uskønne bygninger uden særlig arkitektonisk kvalitet og omkring Silkeborg med kolonner af ensartede, fantasiløse bygninger, som SF-formanden for plan- og vej selv beskrev i MJA, FØR han blev udvalgsformand, som »endeløse rækker af ensartet østtysk byggeri«. Dette til trods for, at vi ifølge de konjunkturanalyser, som jeg følger, inden for et par år kan stå i en boligkrise som, hvis vi er heldige, kun bliver så slem som den i 2008.

Vi vil derfor arbejde for et anlægsstop i næste byrådsperiode i Silkeborg (ikke i hele kommunen) for så vidt angår private / developer baserede projektbyggerier. Der kan stadig tillades private byggerier til enkelthuse. Igangværende projekter skal færdiggøres

Jan Beck-Nielsen (NB)

Der bliver i landet som helhed bygget ALT for meget. Vi risikerer derfor at stå med tomme »endeløse rækker af ensartet østtysk byggeri«. Er det det vi vil? Jeg ved vi læner os meget op ad »kraftcentret i Østjylland«, men vi skal huske, at det geografisk tætteste vi er på det, er Aarhus V, og er der vi skal hen?

Oveni dette er borgerne blevet påvirket af mange infrastrukturelle byggerier såsom veje, nødvendige (og unødvendige) lyskryds, renoveringer, omlægninger af gågader, og byggeri af institutioner og haller. Der har været larm og rod næsten alle steder man begav sig hen, naturligt nok hvis man vil have en kraftig vækst så hurtigt - men vil vi det?

Torben Krath og Anette Lemche fra Skøn på Silkeborg beskrev det udmærket i MJA den 5. juni, »Borgerne i Silkeborg er trætte af endeløse forklaringer om, at vi skal være 105.000, og venter stadig på dokumentation for, at det skulle sikre nogen form for velfærd. Tværtimod har kommunen været nødsaget til at optage lån for 100 mio. kr. for at få enderne til at nå sammen.«

Og det er fuldstændig korrekt. Hvor er regnestykket som viser, at kommunes markante vækst de sidste år har givet det »nødvendige afkast« når man ser, hvor meget de sidste års udbygning har påvirket byen, borgerne og ikke mindst naturen. Jeg kan ikke finde sandhedsbevis for, at det har været en god forretning. Tværtimod fornemmer jeg, at der ofte ved de store projekter dukker efterregninger op for kommunen i form af veje som mangler eller skal flyttes, eksproprieringer, legepladser man pludselig manglede, ikke tilstrækkelige institutionspladser osv. Og om der egentligt er penge i kassen i kommunen, er svær at blive klog på, hvis man fulgte sidste byrådsmøde.

Nye Borgerlige mener, tingene går for stærkt, der sker for meget alt for hurtigt, og ønsker derfor, for alvor, at træde på bremsen.

Vi vil derfor arbejde for et anlægsstop i næste byrådsperiode i Silkeborg (ikke i hele kommunen) for så vidt angår private / developer baserede projektbyggerier. Der kan stadig tillades private byggerier til enkelthuse. Igangværende projekter skal færdiggøres, ligesom kommunen skal få færdiggjort påbegyndte byggerier, og så skal der ryddes op i byen. Hermed menes, at vi skal fokuseres på at højne kvaliteten af det bestående, f.eks. forbedringer af veje, cykelstier, belægninger, parkeringsforhold osv. Det har byen og borgerne fortjent.

Behovet for skoler og institutioner skal genberegnes og evt. fremrykkes, således de der er flyttet til kommunen i god tro til, at tilbuddene var til stede, kan få deres behov opfyldt.

Allerede »bevilgede« projekter skal vurderes på ny. Skal de tilbagerulles eller gennemføres, og skal der igangsættes nye høringer eller laves nye kommunalplaner? Alle indsigelser skal gennemgås igen, og alle dispensationer skal vurderes. Skal kommunale byggerier fremrykkes, skal der af hensyn til økonomien findes andre anlægsinvesteringer som enten kan skubbes eller fjernes fra budgettet.

Det kan lyde voldsomt, og jeg ser allerede de som nu vil skrive, at Nye Borgerlige sætter Silkeborg i stå, afvikling osv.

Men intet er mere forkert. Tilvæksten kommer hvis kommunale tilbud, er tilstrækkelige. Tilvæksten kommer hvis vi sætter naturen i højsædet, og tilvæksten vil komme hvis borgere, erhvervsliv OG byggerier trives, og det sker i harmoni og balance med kvalitet i hverdagen.

Danmarks Outdoor hovedstad skal passe på, stadig at have noget Outdoor vi kan være stolte af at bo i og vise frem for omverdenen.

Til valget i november kan vi gå to veje.

Vi skal vælge hvem der skal udstikke retningen for hvilken by vi og vores børn skal bo og vokse op i de næste mange år. Når noget er bygget, så står det der til næsten evig tid, det skal man huske.

Vi kan fortsætte den vej, vi har fulgt de sidste 8 år og her er der stor set frit valg mellem alle byrådets partier, der er næsten ingen forskel. Eller man kan sige stop, trække luft ind, og stemme på Nye Borgerlige. Silkeborg har brug for en ny vej.

Indlæser debat...