Hold kæft eller du er fyret

Udgivet:15. april 2021, 12.27

Læsetid:2 minutter

Foto: Martin Ballund

Af Leif Damgaard Nielsen. Færgevej 13 Silkeborg

2 år siden

BYBUSSERNE I øjeblikket er der stor fokus og forargelse over chaufførernes vilkår hos Nemlig.com, men dårlige vilkår for chauffører er ikke blot noget vi finder i privatejede foretagender.

Silkeborg Kommune har entreret med busselskabet Tidebus i forhold til busdriften i kommunen. Et foretagende, der var adskillige millioner billigere end den næstbilligste byder, da entreprisen skulle uddeles.

Desværre byder Tidebus så også sine medarbejdere nogle vilkår, som man har svært ved at tro mulige i Danmark år 2021; alt for stramme køreplaner, vagtplaner der skriger til himlen, tilsidesættelse af trafiksikkerheden og, hvad nok er det værste, en ledelse der ikke tåler modsigelser og som afskediger medarbejdere, der prøver at komme med konstruktive forslag til bedre trivsel for chaufførerne og bedre og mere sikker trafikafvikling for alle.

Forleden kulminerede det i en spontan strejke, hvor chaufførerne nedlagde arbejdet for første gang i 12 år i protest mod en ledelse, der har anvendt frygt som et ledelsesværktøj.

Den overordnede ledelse har gjort samarbejde umuligt, den har fyret 3 afdelingsledere og fået en til at sige op. Primo april tiltrådte den femte afdelingsleder på kun 5 år. Desuden er adskillige medarbejdere fyret (heriblandt to af mine gode venner) for mindre forseelser - så små - så man kunne tillægge ledelsen motivet at gøre en besværlig medarbejder tavs.

Chaufførfaget har generelt et stort gennemtræk af medarbejdere, men hos Tidebus er det påfaldende stort. Uden at være ude i et fagforeningsærinde, så synes jeg, at Silkeborg Kommune bør være sit kædeansvar bevidst og se nærmere på de vilkår og ikke mindst den ledelsesstil, man har tilkøbt. For selvfølgelig skal kommunen være økonomisk ansvarlig, men man bør vel ikke tilsidesætte ordentlighed og acceptere stressede og »nedkørte« medarbejdere. Sikkerhed, trivsel, tålelige arbejdsforhold og service burde være den vigtigste faktor Silkeborg Kommune betaler for.