Leder: Skolenedlukning - på godt og ondt

20. november 2020, 12.05

Foto: Jakob Stigsen Andersen

Luk skolerne ned, men sørg samtidig for, at børnene stadig lærer det samme. Og sørg så også lige for, at de trives.

For et år siden ville det have været et vanvittigt og utænkeligt eksperiment. Men så kom coronaen, og meget, der før var utænkeligt, blev virkelighed.

For forskere ud i det pædagogiske og sociale relationer mellem børnene var det en fantastisk mulighed for at få ny viden, og heldigvis var Silkeborg Kommune og forskere på den lokale professionshøjskole VIA University College hurtige til at se mulighederne. Allerede nu, godt otte måneder efter nedlukningen i marts, foreligger der en færdig undersøgelse. Eller analyse, som den også benævnes.

Den er interessant læsning. Der kan naturligvis ikke gives entydige svar på, hvad først nedlukning og siden en meget anderledes hverdag med corona-restriktioner betyder. Børn er forskellige, og de reagerer forskelligt på de voldsomme ændringer i hverdagen.

Men analysen fra VIA rummer mange spændende oplysninger og erfaringer. Først og fremmest at størstedelen af eleverne klarede skolearbejdet godt under hjemsendelsen, og at ugerne hjemme for nogle ligefrem var en gevinst.

Også flere af lærerne påpeger gevinster ved fjernundervisning. Det lyder paradoksalt, men faktisk har der været mulighed for at være tættere på, hvordan eleverne arbejder, fordi lærerne online har kunnet følge den enkelte.

De gode resultater viser, at vi skylder lærerne en kæmpe tak for at have grebet en fantastisk svær situation super-professionelt an. Det har sikkert betydet, at mange har måtte lægge ekstra »interesse-tid« i jobbet. Det er ægte samfundssind i en ekstrem svær tid.

De gode resultater viser, at vi skylder lærerne en kæmpe tak for at have grebet en fantastisk svær situation super-professionelt an.

Bent Nørgaard

Bemærkelsesværdigt er det også, at der ikke kun har været ulemper, da eleverne vendte tilbage til en corona-præget hverdag på skolerne. De mange krav førte til en anderledes, sjovere og mere varieret undervisning end før corona. Det var ikke mindst et plus for børn med særlige udfordringer, som eksempelvis ADHD.

Kan vi så konkludere, at fjernundervisning er så stor en succes, at skolerne i stor udstrækning skal gå over til det?

Absolut ikke. Sjældent har så mange elever været så glade for deres skoler, som da de fik lov til at vende tilbage efter corona-pausen. Og selvfølgelig skal langt hovedparten af undervisningen også fremover foregå på skolerne.

Men der er rigtig mange elementer i dette kæmpe »eksperiment«, man kan lære noget af.

Læs også
Skoleelever om fjern- undervisning: Bestået!
+Abonnement

Godt set af Silkeborg Kommune og VIA at udnytte den ekstraordinære situation som en enestående mulighed for at få ny pædagogisk viden.