Større lighed mellem de selvejende haller

20. maj 2020, 12.10

Foto: Jens Anker Tvedebrink / Kruse Luftfoto

TILSKUD En lang proces nærmer sig sin ende. Efter en analyse, flere dialogmøder og politiske forhandlinger, så lander der snart en ny økonomisk tildelingsmodel for Silkeborg Kommunes selvejende haller. Altså, de »ikke-kommunalt« drevne haller, som får offentligt tilskud.

Hos de otte haller, som tæller institutioner i Ans, Kjellerup, Gjern, Hjøllund, Sjørslev-Demstrup, Sorring, Them og Thorning, vil man i fremtiden opleve større gennemsigtighed, ensartethed og fair fordeling i forhold til det offentlige tilskud, som der tildeles.

Tilskuddene har tidligere ikke været ensartede - og bar præg af forskellig praksis mellem de fire tidligere kommuner, som i dag udgør Silkeborg Kommune.

Nogle vil opleve en tilgang af økonomi, og nogle vil opleve det modsatte - men den samlede »kage« har fortsat samme størrelse. For eksempel vil Gjern Kultur- og Idrætscenter få 92.000 og Ans Idræts- og Kulturcenter 135.000 mere over en femårig periode, hvilket udgør en stigning på 10 %. Samtidigt afgiver Thorning Hallen og Arena Midt i Kjellerup hver 10 % af deres budget - svarende til henholdsvis 217.000 og 604.000.

I lørdagsavisen blev der desværre bragt ukorrekte oplysninger om det fremtidige tilskud. For det er nemlig ikke nok at se på den nuværende støtte og støtten i år 1. Med den journalistiske vinkling kunne det godt synes, at fordelingen fortsat var skæv, men de reelle tal viser en væsentlig større harmonisering - præcis som vi har tilstræbt politisk.

Det har ikke nødvendigvis været en populær øvelse at gå igennem, men en nødvendig en af slagsen. For det er fair at kunne forvente et mere ensartet serviceniveau i vores kommune.

Et lille kuriosum skulle være, at de kommunale haller kører på et helt andet økonomisk niveau. For eksempel bruges der årligt 435.000 på Vestergadehallen i Silkeborg og 588.000 på Fårvang Hallen. Blot til sammenligning, men det er en anden debat …