Midtjyske Meninger: Fit and proper - ikke et krav til ministre

17. februar 2021, 12.03

Foto: Martin Ballund

Der er igennem årene sket en stramning i de krav til egnethed og hæderlighed, som kan stilles til direktører og ledelsesmedlemmer i realkreditinstitutter og banker. For at blive direktør i en bank eller realkreditinstitut skal man erklæres »fit and proper«. »Fit and proper« kravet skal sikre, at ledelsen i pengeinstitutter besidder de kompetencer, som Finanstilsynet vurderer er nødvendige for at man kan agere på betryggende vis.

I betragtning af, de store krav, der gælder for andre faggrupper, hvad angår krav til erfaring, krav til høj faglig standard og krav om, at der ikke må begås fejl er det fascinerende at se, hvor små krav, der stilles for, at du kan blive minister i Danmark

Ole Krabbe

For at være »fit and proper« skal man have tilstrækkelig viden, besidde faglig kompetence og ikke mindst have erfaring fra erhvervslivet. Man skal have et generelt godt omdømme, hvilket som regel forståes på den måde, at man igennem sit tidligere virke har udvist faglig dygtighed og har udvist hæderlighed og integritet.

Fremme af nul fejlkultur: For faggrupper som statsautoriserede revisorer, læger, tandlæger, advokater til dels ejendomsmæglere og andre lignende faggrupper, holdes der skarp justits. Det regner med bøder og disciplinære sanktioner i tilfælde, hvor der begås beskedne faglige fejl, hvis du tilhører en af de anførte faggrupper. Der er et konstant beredskab af tilsynsmyndigheder, styrelser og nævn, der står klar med bødeblok og offentlig udskamning, hvis nogen træder mikroskopisk ved siden af. Begrundelsen for de mange regler med skrappe sanktioner, som Christiansborgpolitikerne har vedtaget skal gælde for alle andre end dem selv er, at med udsigt til en hård sanktion, begås der færre faglige fejl og man fremmer en »nulfejlskultur«. (Menneskesynet er i sig selv ret ubehagelig).

Under coronaen har man udbredt tankegangen. Overholdelse af vedtagne normer og regler beror ikke på bred accept af reglernes nytte eller forståelse for meningen med dem. Reglerne overholdes nu, fordi der ved overtrædelse er udsigt til bøder fra et politikorps, der arbejder støt og stabilt på at miste deres folkelige opbakning med fremfærd med bøder til højre og venstre i situationer, der ingen mening giver.

Men en gruppe er undtaget.

I betragtning af, de store krav, der gælder for andre faggrupper, hvad angår krav til erfaring, krav til høj faglig standard og krav om, at der ikke må begås fejl er det fascinerende at se, hvor små krav, der stilles for, at du kan blive minister i Danmark.

Mangel på erhvervserfaring og faglig kompetence er nu en dyd. I hvert fald hvis du har partibogen i orden. Som minister gælder der ingen krav om, at du skal være »fit and proper« og ikke må begå fejl. Det er tankevækkende. Der burde gælde et forbud mod, at man kan blive minister, hvis man eksempelvis aldrig har været i berøring med erhvervslivet.

Midtjyllands Avis har et fast korps af skribenter, der skriver klummerne under »Midtjyske Meninger«. Kommentarer her er udtryk for skribentens egen holdning.