Skolelukninger: Enhedslisten og SF i svigter værdier, bagland og vælgere

12. september 2020, 08.00

SKOLESTRUKTUR Argumentet for at lukke Hylke skole og Bjedstrup skole, to velfungerende landsbyskoler i vækst, var udelukkende økonomi. Der skal spares på skoleområdet til trods for, at Skanderborg er en af de kommuner i landet, der bruger færrest penge pr elev i folkeskolen. Dén indstilling gik alle partier undtagen Alternativet med på. Siden hen er Dansk Folkeparti og Venstre kommet på bedre tanker, bl.a. fordi grundlaget for en reel besparelse ikke er til stede. Der er ingen besparelse, og der er langt flere børn i området efter en faktisk optælling.

Til trods for at det eneste argument, som udvalget havde, ikke længere holder, holder både Enhedslisten og SF stadigvæk fast i at ville lukke to velfungerende landsbyskoler med lovende børnetalsprognoser og erstatte dem med friskoler, fordi de gerne vil være loyale med et stort og krævende udvalgsarbejde! Kammerateri.

Enhedslisten og SF har »hjemmebane« i området omkring Bjedstrup Skole. Her bor rigtig mange af deres vælgere. Det tog 48 timer at samle 2500 lokale underskrifter mod lukning af landsbyskolerne. Gad vide hvor mange personlige stemmer medlemmerne af de to partier regner med at få ved det kommende kommunalvalg, når de går direkte imod deres bagland og ikke mindst imod deres vælgere? Hvorfor er loyaliteten til et udvalgsarbejde større end loyaliteten til vælgerne og værdierne i partierne?

Argumentet om økonomi og besparelse faldt til jorden og i stedet har man opfundet et nyt til lejligheden; faglig kritisk masse og social kritisk masse. Det handler om, hvor mange elever, der helst skal være i en klasse for at sikre såvel faglighed som trivsel. Men der er INGEN evidens forbundet med begreberne - INGEN!

Det er klart, at der både kan være for mange og for få elever i en klasse. Helst over 10 og meget gerne under 28. Børnetalsprognoserne for landsbyskolerne ligger i de kommende fem år (jf. faktisk optælling og positiv tilkendegivelse af at ville gå på skolerne), langt over 10 elever pr. klasse og under 28 - så hvad er argumentet? Det er mest noget som politikerne »synes« … Er vi i gang med at lukke to landsbyskoler og afvikle liv i syv landsbyer, fordi vores lokalpolitikere »synes« noget i misforstået loyalitet til et udvalgsarbejde? Hvis ikke de folkevalgte i Enhedslisten og SF vågner op nu, mærker efter og finder tilbage til et værdipolitisk ståsted, hvor de er loyale med såvel deres bagland som deres vælgere, så spiller de total fallit. Siden hvornår er det blevet ok i Enhedslisten og SF at underlægge sig Anne Heager og Frands Fischer, der synes at kunne bosse alle på plads i byrådet? Det er NU!

Forkortet af redaktionen