Vi skal sikre den bygningsmæssige kulturhistorie

Udgivet:26. november 2020, 11.24

Læsetid:2 minutter

Af Dorthe Schou Jensen og Rune Kristensen Byrådsmedlemmer for Socialdemokratiet i Silkeborg Kommune

2 år siden

BEVARINGSVÆRDIGT Er der styr på kulturhistorien, når det handler om bevaringsværdige bygninger i Silkeborg Kommune? Svaret er nej.

Ikke siden kommunesammenlægningen har der været fokus på at få registreret bevaringsværdige bygninger efter det princip, der i dag kaldes SAVE (Survey of Architectural Values in the Environment). Eller sagt på godt dansk: kortlægning af arkitektoniske værdier.

Udviklingen i Silkeborg kommune med renovering og nybyggeri afføder naturligt det helt centrale spørgsmål nemlig: hvornår skal ældre bygninger vige pladsen for nybyggeri? Der findes ikke et endegyldigt svar, men grundlaget for politiske beslutninger bygger på høj grad af faglighed og argumenter, når der skal tages stilling og beslutning.

Vi er derfor tilhængere af, at der bliver sat gang i registrering af historiske og bevaringsværdige bygninger i Silkeborg Kommune
Rune Kristensen og Dorthe Schou Jensen (S)

Af flere omgange er der blevet sat spørgsmålstegn ved, om byrådet og Silkeborg Kommune har tilstrækkelig fokus på arkitektur, men også om der er den tilstrækkelige opmærksomhed omkring bevaringsværdige bygninger i kommunen.

I sommers vedtog byrådet en arkitekturpolitik, der er et arbejdsredskab, som har det mål, at sikrer en højere kvalitet i de lokalplaner byrådet vedtager. Med fokus på kvalitet, samarbejde, arkitektur og kulturarv.

Det er et godt ståsted til at tage næste skridt, der handler om at få registreret bevaringsværdige bygninger og få skabt et solidt fagligt grundlag, som forvaltningen og politikere kan bruge, når der skal udarbejdes kommuneplan og lokalplaner.

Hvor arkitekturpolitikken har fokus på at skabe det gode samarbejde mellem alle; der gerne vil have indflydelse på, hvordan Silkeborg kommune skal se ud, så skal en registrering af bygninger med arkitektonisk og kulturhistorisk værdi sikre viden om bevaringsværdige bygninger i kommunen.

Vi er derfor tilhængere af, at der bliver sat gang i registrering af historiske og bevaringsværdige bygninger i Silkeborg Kommune. Netop fordi bevaringsværdige bygninger udgør en væsentlig del af den danske arkitektur- og kulturarv. Ingen kan forstille sig en fremtid uden Hovedgården, Hjejlebygningen, Det gamle rådhus, Præstegården i Thorning og mange andre historiske bygninger.

I 2021 fejres Silkeborg by 175 års jubilæum, og en gaveidé til vores by er at få igangsat dette arbejde, der skal sikre den bygningsmæssige kulturhistorie.