Sikkerhed for de ældre - ja, men hvad med omsorg

20. oktober 2021, 12.27

HJEMMEPLEJEN I Midtjyllands Avis fra lørdag 16. oktober, står der, at Styrelsen for Patientsikkerhed har været på besøg i hjemmeplejen Kjellerup Vest og givet flere påbud. Selvfølgelig skal det være den rette medicin, der indtages. Men det må trods alt være lægen, som ordinerer, der også noterer indikationen. Det skal ikke være sundhedspersonalets ansvar at finde ud af og journalføre, hvilke diagnoser borgeren har og hvorfor han/ hun får de forskellige lægemidler. Det er en lægelig opgave.

Der kommer ikke nogen fra Styrelsen for Patientsikkerhed og ser, når sundhedspersonalet må gå fra en grædende, dement borger eller ikke kan holde de løfter, hun har givet om en lille gåtur udenfor

Hanne Bitsch

I forhold til sygeplejefaglige optegnelser er det relevant, at man efter en indlæggelse får set på, om der er nye problemområder, der skal behandles af sundhedspersonalet. Jeg er glad for, at der står, at der skal gennemføres systematiske optegnelser og laves opfølgning på disse. Ofte har jeg oplevet, at der nok laves journalgennemgang, men at det ikke fører til handlinger. Måske fordi man hver gang skal pløje sig igennem alle tolv sygeplejefaglige problemområder, hvoraf der måske kun er tre, der er relevante.

Der er ikke noget at sige til, hvis sundhedspersonalet bliver i tvivl om, hvor de skal skrive det ene eller det andet. Nexus Systemet er uoverskueligt og indviklet og det tager meget lang tid både at forstå det og få ensrettet dokumentation, så det er let at genfinde.

Og ja - som sædvanlig er det det, der kan ses og specielt det, der kan ses på en computerskærm, der tages fat i.

Læs også
Hjemmeplejen i Kjellerup får et svirp over næsen
Abonnement
Læs også
Kommunen: Corona er en del af årsagen til problemerne
Abonnement

Der kommer ikke nogen fra Styrelsen for Patientsikkerhed og ser, når sundhedspersonalet må gå fra en grædende, dement borger eller ikke kan holde de løfter, hun har givet om en lille gåtur udenfor. Et skrøbeligt ældre og måske dement menneske har brug for omsorg, medmenneskelig kontakt og at der er tid til en snak eller en gåtur. En pårørende, der 24/7 skal holde til at pleje sin demente ægtefælle, har også brug for omsorg. Jeg siger ikke, at det er flere timer dagligt, det handler om. Men 10 minutter kan gøre en forskel. Og tilmed er der så flere chancer for, at der er flere, der vælger sosu-uddannelserne, for det at kunne gøre en forskel for et menneske, betyder det meste.

Indlæser debat