Vi har vores alvorlige tvivl om den gode vilje

11. maj 2021, 12.51

Foto: Martin Ballund

SYGEHUSET Der er mange måder at svække grundlaget for Regionshospitalet Silkeborg.

Man kan ikke med den ene hånd sidde og bruge oceaner af timer på et udviklingsarbejde for hospitalet, herunder Diagnostisk Center, og så samtidig IKKE bakke op.

Det er med dyb bekymring at Initiativgruppen modtager nyheden om, at en af de væsentlige kræfter på Diagnostisk Center, ledende overlæge Mikkel Gjesing Callsen har opsagt sin stilling, fordi der ikke er skabt opbakning til arbejdet fra Hospitalsledelse Midt i Viborg med Thomas Balle Kristensen, Claus Brøckner Nielsen og Mette Fjord Nielsen som frontfigurerne.

Den tredelte ledelse for Hospitalsenhed Midt har ellers gentagne gange fortalt offentligheden, at den arbejdede hårdt for at få genskabt ro og tillid. Det er så åbenbart IKKE sket, ellers havde endnu en dygtig medarbejder på Regionshospitalet Silkeborg næppe sagt fra

Initiativgruppen

Vi er på vegne af patienter og personale stærkt bekymret over, at man overhovedet når til denne situation. Vi har i mere end 10 år fulgt udviklingen og undervejs spillet ind med mange forskellige forslag, både direkte til hospitalsledelsen og regionsledelsen.

Vores ønsker er et hospital, der kan udvikle til gavn for fremtidens patienter, at medarbejderne får arbejdsmuligheder og opbakning i hverdagen.

Det er medarbejderne og lederne ude på de forskellige afdelinger, der skaber grundlaget for den gode patientbehandling.

Den tredelte ledelse for Hospitalsenhed Midt har ellers gentagne gange fortalt offentligheden, at den arbejdede hårdt for at få genskabt ro og tillid.

Det er så åbenbart IKKE sket, ellers havde endnu en dygtig medarbejder på Regionshospitalet Silkeborg næppe sagt fra.

Vi håber at Hospitalsledelse Midt vedstår sig sit ansvar og sine løfter som den tidligere har afgivet om at vil gøre det bedste for Silkeborg-hospitalet. Det forudsætter at der bliver tilført de fornødne ressourcer - også af administrativ karakter - til Regionshospitalet Silkeborg. Gruppen kan ikke forestille sig at dette ikke er en krystalklar selvfølge. Selvom vi har vores alvorlige tvivl efter at have læst Mikkel Gjesing Callesens begrundelse for sin fratræden som ledende overlæge for Diagnostisk Center.

Læs også
Fredbergs afløser stopper
+Abonnement

Arbejdet med en igangværende udviklingsplan for Regionshospitalet Silkeborg er en forudsætning for at vores hospital kan løfte sine udviklingsopgaver.

I den kommende tid er der stort behov for bevågenhed om Hospitalsledelse Midt og regionsledelse - begge placeret i Viborg - leverer de nødvendige rammer, der passer med deres erklæring om, at der ikke skal være tvivl om Silkeborgs fremtidige placering som en vigtig del af hospitalsvæsenet i Region Midtjyl- land.

Indlæser debat...