Regatta-sagen: Avisens korte hukommelse

Udgivet:02. december 2022, 10.27

Læsetid:5 minutter

Af Steen Vindum og Helle Gade Henholdsvis anden viceborgmester (V) og borgmester (S)

2 måneder siden

REGATTA Avisens lederskribent Brian Holst bidrager desværre til at skabe en urimelig mistillid til kommunen og en mistænkeliggørelse af det store flertal i byrådet, som i mandags besluttede ikke at igangsætte en uvildig, ekstern advokatundersøgelse af samarbejdsaftalen og kommunes rolle i forbindelse med Regattaens konkurs.

Byrådet sendte dermed et klart signal om, at byrådet har tillid til kommunens administration.

Hvis Brian Holst havde lyttet til debatten, så ville han vide, at en uvildig, ekstern advokatundersøgelse er et meget alvorligt redskab, som normalt bruges til at afdække blandt andet alvorlig svindel og sexchikanesager.

Her taler vi om en sag om fortolkning af en kontrakt (samarbejdsaftale) og kommunens rolle i samarbejdet.

Læs også
<span>Leder:</span> Hvad er Silkeborg Kommune bange for? <span>Leder:</span> Hvad er Silkeborg Kommune bange for?
Læs også:
Leder: Hvad er Silkeborg Kommune bange for?

Det store flertal i byrådet besluttede derfor, at økonomi- og erhvervsudvalget skal drøfte, hvordan der fremadrettet er fuld klarhed for alle over, hvilken rolle kommunen har i forbindelse med kontrol med arrangementer, der får støtte fra kommunen, så vi sikrer de bedst mulige rammer og vilkår for fremtidige udgaver af Regattaen.

I Silkeborg Kommune har vi altid brugt armslængdeprincippet, hvor vi som politikere afstår fra at detailstyre de foreninger, kulturinstitutioner og andre, som får økonomisk tilskud.

Kommunens opgave er at kontrollere, at det er lovligt at give et tilskud, at tilskuddet anvendes efter det formål, som det er givet til, og at modtageren lever op til de krav, der følger med tilskuddet.

Når Brian Holst forsøger at mistænkeliggøre kommunen ved at citere fra samarbejdsaftalen, så burde han også citere følgende om ansvarsfordelingen mellem kommunen og Regatta-foreningen: »Regatta Silkeborg er ansvarlig arrangør… og påtager sig dermed alle dertilhørende forpligtigelser i forhold til økonomi, ansvarspådragelse, nødvendige myndighedsgodkendelser med mere«. Og kommunens krav for at udbetale et tilskud på cirka tre mio. kr. er at kunne kontrollere, at pengene er brugt til det, tilskuddet er givet til: »Tilskuddet udbetales under forudsætning af løbende budgetopfølgning og afrapportering til Silkeborg Kommune«.

Det er den praktiske måde at forvalte armslængdeprincippet på i forhold til foreninger, kulturinstitutioner og andre, som får tilskud fra kommunen.

Kommunens opgave er at kontrollere, at det er lovligt at give et tilskud, at tilskuddet anvendes efter det formål, som det er givet til, og at modtageren lever op til de krav, der følger med tilskuddet.
Steen Vindum (V) og Helle Gade (S)

Brian Holst kritiserer, at Silkeborg Kommune ikke har »holdt sig… tilbage med offentligt at udtrykke sin mistillid til Silkeborg Turist- og Regattaforening efter Regattaen i 2017«.

Måske skulle Brian Holst læse de kritiske artikler, hans egen avis skrev om Regattaen i 2017. Der var massiv kritik af selve afviklingen af Regattaen, af ledelsen i Silkeborg Turist- og Regattaforening og ikke mindst af en uigennemskuelig økonomi i både arrangementet og i foreningen.

Brian Holst husker i øvrigt forkert, for der blev ikke lavet en uvildig ekstern undersøgelse af Regattaen i 2017.

Der blev gennemført en helt almindelig evaluering, som viste, at meget gik godt, men også, at der var meget markante forbedringspunkter.

Det førte til, at økonomi- og erhvervsudvalget stillede fire krav for at give tilskud til en fremtidig Regatta. De krav kunne foreningen efter lang tid og flere møder ikke leve op til. Derfor mistede kommunen tilliden til den tidligere forening og bad andre interesserede om at melde sig.

Vi valgte en forening, som havde stor erfaring med events. Desværre gik foreningen konkurs. Og hvis det Brian Holst forsøger at antyde i sin leder er, at vi med byrådets beslutning i mandags nu aldrig får forklaringen på, hvad der gik galt, og at kommunen forhindrer, at vi får svaret, så vil den undersøgelse, byrådet afviste, aldrig kunne give Brian Holst det svar.

Hvad der skete, og hvordan det kunne gå så galt, det har kun Regattaens tidligere ledelse og bestyrelse svaret på.

Svar fra redaktionen

Kære Helle Gade og Steen Vindum

1. Midtjyllands Avis retter ikke mistanke mod nogen. Lederen udtrykker et ønske om, at man kommer til bunds og får læring af sagen, ligesom lederen konkluderer, at selve beslutningen om, at byrådet ikke ønsker en advokatundersøgelse, sender et uheldigt signal, som kan resultere i, at mistænkeliggørelsen blusser op.

2. Vi har naturligvis lyttet til byrådets debat. Derfor behøver man ikke være enig i, at en advokatundersøgelse er et »alvorligt redskab, som normalt bruges til at afdække blandt andet alvorlig svindel og sexchikanesager«, som Helle Gade og Steen Vindum påpeger.

Advokatsamfundet udgav i september i år en vejledning i advokatundersøgelser, hvoraf det fremgår: »Advokatundersøgelser er et godt værktøj til at indsamle og systematisere en stor mængde information for at fastlægge et begivenhedsforløb kombineret med en retlig vurdering af begivenhedsforløbet. Det betyder, at advokatundersøgelser er en hurtig, effektiv og smidig måde at opnå forståelse af et forløb og samtidig tilvejebringe et beslutningsgrundlag«. Det er korrekt, at advokatundersøgelser er blevet brugt i sexchikanesager og svindelsager. Men de bruges også i andre større og mindre sager. I løbet af de seneste år har byråd blandt andet brugt advokatundersøgelser til at afdække, om kommuner har ageret korrekt i sagsbehandling af PPR-sager, i sager om sprøjteforbud og om havvindmøller.

3. Når byrådet ikke vil have kommunens rolle afdækket via en advokatundersøgelse, har Silkeborg Kommune stadig mulighed for at blive klogere på egen rolle, så risikoen for gentagelser minimeres. Det kunne være ved at redegøre for, hvordan Silkeborg Kommune har levet op til sine forpligtigelser, som ifølge aftalegrundlaget betyder, at Regatta Silkeborg skulle budget-opfølge og afrapportere til Silkeborg Kommune. Så spørgsmålet herfra til Steen Vindum og Helle Gade lyder: Hvorfor får I ikke lavet en redegørelse for, præcist hvilke budgetopfølgninger og afrapporteringer Silkeborg Kommune har modtaget fra Regatta Silkeborg, hvad de indeholder og hvordan de er blevet behandlet?

Med venlig hilsen

Brian Holst, nyhedsredaktør

Indlæser debat